Åtte gode tips for å LEVE SAKTE | Renate Lyse

Åtte gode tips for å LEVE SAKTE

Å leve sakte handler om å senke ned tempoet og finne ro i hverdagen. Sakte liv handler om å skape seg et autentisk liv med hvilepuls. Her får du åtte tips til hvordan!

More...

Sakte liv, eller slow living som det heter på engelsk, startet som en motreaksjon mot det høye tempoet som det moderne livet fører med seg. Alt skal skje så raskt, på jobb, hjemme, sammen med familie og venner – og på fritiden. Men nå kommer motreaksjonen!

Oppskriften på sakte liv er like enkel som den er vanskelig:

1. S – Se med oppmerksom tilstedeværelse
2. A – Anerkjenn det som er.
3. K – Kjenn etter hva som skjer inne i deg.
4. T– Takk deg selv for den du er og det du har.
5. E – Elsk deg selv, så andre.

6. L – Livskvalitet, mer enn livsinnhold.
7. I – Inspirer deg selv og gi til andre.
8. V – Værekraft; vær akkurat som du er.

Jeg har startet en SAKTE LIV utfordring, som går fra 21. august til 20. september 2017, og alt foregår gjennom ei Facebook gruppe som du er hjertelig velkommen til å bli med i. Jeg skal være der å inspirere, komme med tips og dele hva jeg gjør for å senke tempoet. Bli med da vel!

Facebook kommentarer