#3: Motstand og ubehag kan bli din bestevenn | Renate Lyse

#3: Motstand og ubehag kan bli din bestevenn

Når vi står med begge føttene planet  godt ned i en ubehagelig situasjon, er det lett å få lyst til å flykte. Men velger du å åpne opp for hva ubehaget kan lære deg, kan den bli din bestevenn og en nyttig guide.

More...

Over alt ser jeg velmenende råd om å bare tenke positivt. Da river jeg meg litt i håret - og får lyst til å rope ufine ord høyt i skogen for meg selv. For i det øyeblikket vi vender oss bort fra ubehaget, slår vi også igjen døra til de dypere oppdagelsene i opplevelsen. Å bare fokusere på det positive, røver fra oss skatten som ligger gjemt i dypet.

Min erfaring er at ubehaget og motstanden jeg har fått i ulike perioder av livet, har vært min aller største læremester. Jeg kjenner på en dyp takknemlighet over å ha blitt tvunget ned i de dypere lagene av meg selv. Men da jeg sto midt oppe i det, syntes jeg det var forferdelig. Frustrerende. Kan jeg ikke bare få slippe! Men i ettertid kan jeg se hvordan ubehaget hjalp meg til å finne det ekte og autentiske. Den sårbare styrken.

Skal vi finne en varig løsning på en vanskelig utfordring, trenger vi en dypere forståelse av oss selv og situasjonen vi befinner oss i. Da trenger du å gå dypere ned i deg selv, og finne nøkkelen som kan åpne døra. Læremesteren som står med nøkkelen i hånda, jo det er Motstanden med stor M. I stedet for å løpe fra ubehaget, kan du bruke det som en guide og støtte.

Tre historier om visdommen i motstand

Så hvordan kan du bruke motstanden og ubehaget som en læremester? I videoen under deler jeg tre episoder fra mitt eget liv - og en tilhørende læring som kan støtte deg i din egen prosess.

For å hjelpe deg til å få størst mulig utbytte, har jeg skrevet ned de tre læringene og spørsmålene på en huskelapp til deg. Jeg sender den gjerne til deg.

Facebook kommentarer