Hva utelater vi fra samtalen? Hva er det vi tier stille om? Stillheten kan kjennes bråkete ut. Det er som om det står en elefant midt i rommet som ingen ser. Hva gjør vi med elefanten?

Skrevet av Renate Lyse

Å ta opp et vanskelig tema er risikofylt. Vi mennesker er skapt for tilknytning, og når vi tar opp det som er vanskelig risikerer vi å bli avvist. Våger vi det? Finnes det måter å adressere elefanten i rommet uten å tråkke i salaten?

Hvordan vi velger å gripe tak i problemet har mye å si for utfallet. Det er uhensiktsmessig å ta fram en sprettert og skyte elefanten i rompa. Kanskje ender det opp med at den stamper rundt og skader seg selv, deg og alle andre som er i rommet. På samme måte er det dårlig form å skyte ut ord som kan gjøre andre vondt.

Det motsatte av dårlig form er god form. Det er å forme det du sier og gjør på en måte som skaper en god relasjon. Alt kan sies bare det har en god form. Når vi åpner opp for å virkelig lytte til den andre og samtidig klarer å tydeliggjøre egne behov, skaper vi god form. Når vi snakker på en omsorgsfull måte, bruker vi et språk som ofte kalles sjiraffspråket. Det er en måte å kommunisere på som skaper emosjonell trygghet, som støtter oss i å våge og ta opp det vanskelige vi utelater fra samtalen.

Her er mine tips til hvordan du kan ta opp et vanskelige tema:

  • Kan du snakke ut fra deg selv og dine egne behov? Ikke bruk ord som skyver meningen over på andre. Ikke si at det er mange som mener dette eller at man skulle tro at.... bare si Jeg mener eller Jeg føler.... Sett deg selv først og stå for det du mener. Din mening er like gyldig som alle andres mening.
  • Kan du uttrykke dine behov tydelig - og samtidig ikke dømme andre for deres opplevelse? Det er fint å sjekke om den andre personen har oppfattet det du har delt. Hva tenker den andre? Har den andre hørt deg? Hvilke behov dukker opp i den andre når du deler ditt behov? Sjekk det ut!
  • Kan dere ha en autentisk samtale fra hjertet? Lytt til hva den andre har å si. Og kjenn etter hva som skjer i deg når du hører på den andre. Se opp for gamle mønstre som trigges og kommer opp til overflata. Dersom du ikke blir møtt på dine opplevelser og dine behov, fordi den andre har blitt fanget inn i et ubevisst smertemønster, vent med samtalen til dere begge kan snakke fra hjertet. Si at Jeg kan ikke føle hjertet ditt, og jeg vil vente med samtalen til jeg kan kjenne at du kommer fra hjerte og ikke fra smerte. Ta en pause! Du skal ikke overbevise den andre. Formålet er å få den andre til å virkelig se og være i kontakt med deg. Den enkleste måten å få det til er ved å genuint se og lytte til det mennesket du ønsker skal se deg. 
  • Hva ville den rosa elefanten med prikker på si? Hva handler samtalen egentlig om? Hva ligger i bunnen? Hva er borte, men likevel tilstedet? Om den usynlige elefanten i rommet kunne snakke, hva ville den si? Hvordan kan du formidle det usagte på en måte som støtter både den andre og deg selv - og som gjør elefanten synlig? Hva er behovet som ligger bakenfor frustrasjonen?
  • Hva er det neste skrittet dere kan ta sammen? Hvordan kommer dere videre? Kan dere finne fram til et forslag som gjør deg godt og som samtidig inkluderer den andre på en god måte? Kom med forslag og lytt etter behov både i deg selv og hos den andre. Kommer det opp andre behov? Kan dere romme begge i stedet for å tenke enten eller?
  • Hva gjør den andre personen som du synes er bra? Gi et kompliment - og løft fram kvaliteter og sider ved den andre som du opplever som gode og støttende for deg. Be den andre si noe fint om deg.
  • Kan dere vurdere samtalen på en skala fra 1 til 10? Et spennende tips er å be den andre personen komme med et tall mellom en til ti, der ti er veldig bra og en er veldig dårlig. Spør hva som kunne ha gjort samtalen til en tier!

Ofte er det slik at når du våger å være deg selv, så våger andre å være seg selv. Sårbarhet er en vakker kvalitet i relasjoner som gjør at vi både ser og hører hverandre på en ny måte. Er du redd for å bli såret, spør deg selv hva det er i deg som er redd. Prøv å møte den delen av deg som er redd for å bli kritisert med kjærlighet - og forankre deg i en visshet om at du er nok helt uavhengig av hva andre mener og tror om deg. Du er verdifull og verdig dine behov. 

>