En podcast om sjelskraft

- Du er vakrere enn du tror

En podcast om sjelskraft

- Du er vakrere enn du tror

En podcast om sjelskraft

Terapeut med mirakler


24. Finn din indre kjærlighetsrebell

PUBLISERT 31. MARS 2021 | RENATE LYSE | ALLE EPISODER

Har du opplevd et skifte i ditt eget liv der du er mye mer opptatt av hva som foregår i dybda inne i deg selv og i verden? Begynner du å bli litt utålmodig med folk og situasjoner der ting bare foregår på overflata? Da er det på tide å ta fram kjærlighetsrebellen i deg!  Del dine tanker med oss helt nederst - og legg igjen en anbefaling her.
Å føle seg fremmed i verden.

Se for deg at du kommer inn i en gruppe med mennesker som står og snakker til hverandre om forskjellige ting som foregår på overflata. Ingen adresserer elefanten i rommet. Du blir mye mer opptatt av elefanten ingen snakker om. Du kan kjenne at du blir ganske utålmodig fordi det å bare snakke om det som foregår på overflata, blir ganske så uinteressant. Og samtidig som du er litt lei av at folk skal snakke om hva som er rett og galt for å styrke sitt eget ego. Du er mye mer opptatt av dimensjonen under overflata. Og du begynner å oppdage at du opplever verden fra et dypere sted enn de fleste andre. Så om du skulle se for deg at du står i denne gruppa og folk snakker om ting de er opptatte av, men som bare berører overflata, så kan du kjenne at de andre ikke skjønne hva du snakker om fordi de ikke har den samme egen erfaringen som du har. Jeg snakker selvfølgelig om å være i dypere kontakt med sjelen, og det finnes endel mennesker som ikke klarer å følge deg inn i disse dypere samtalene. De har ikke dette ønske om å bringe inn en dypere forståelse for hvordan livet henger sammen fra undersiden. Men du, som er opptatt av dybde og skjulte elefanter ingen andre ser, du synes nå at den overflatiske samtalen blir ganske så kjedelig. 

Om du har det slik, så er vi to. Min erfaring er at når jeg bryter inn med mine dybdefulle og brede refleksjoner om hvordan ting henger sammen fra bunnen av, så synes de andre at det jeg deler egentlig er uinteressant fordi de har mer enn nok med å prøve å forholde seg til enklere forståelsesmodeller av verden. Men vi som en dypere forståelse og en dypere kontakt med verden, har en mer multi-sensorisk og holografisk forståelse av verden. Vi ser sammenhengen mye enklere fra et dypere sted i oss selv, som gjør at vi får et annet perspektiv på hva som egentlig foregår. Det er fordi at dersom du har fokus på overflata og ser på bruddstykker som du kjemper for skal være det rette og det beste, mens andre argumenterer i mot, så blir dette en kamp mellom ulike ego som kjemper fram sin sannhet på bekostning av andre. 

Vi som ser ting mer baksynt og ser ting fra dybda, ser at alle fragmentene hører med til en helhetlig forståelse og vi trenger de alle sammen. Vi er mer opptatt av å se hvordan alt henger sammen innenfor en helhetsforståelse. Og hvis du er litt slik som meg, så opplever du helt sikkert at du kan bli ganske ensom i slike overflatiske samtaler. Du er mye mer opptatt av den rosa elefanten med rosa prikker som ingen legger merke til, men som likevel dominerer hele samtalen på et ubevisst nivå. Du blir mer opptatt av å bringe opp det som er tilstedet, men som er skjult. Og du har lyst å bringe inn sammenheng, i stedet for å forsterke det som skaper separasjon og splittelse. 

Hvis du er slik som meg, så opplever du at du kan bli ganske ensom i overflatiske samtaler. Du er mye mer opptatt av den rosa elefanten med rosa prikker som ingen legger merke til, men som likevel dominerer hele samtalen på et ubevisst nivå

Click to Tweet
Holistisk verden med multi-sensoriske og holografiske perspektiver.

Egoet i oss skaper separasjon og splittelse, mens sjelen er opptatt av alt som er kongruent. Det vil si at det oppstår sammenheng mellom sjelen, hjertet, kroppen og sinnet. Sjelen er opptatt av å bringe alt sammen og løfte det opp til en høyere forståelse av hvem vi egentlig er. Om du er slik som meg, og du føler ofte at du blir fremmed i verden, så er du også antakelig opptatt av hvilke endringsprosesser er det som foregår i dybden på oss. Og kjenner du deg igjen i dette, så har jeg lyst å invitere deg med på en miniserie på 12 episoder inni podcasten, som bygger bro til en holistisk verden der raushet og medmenneskelighet er fundamentet vi alle står på. I den nye verden er du løsrevet, selvstendig, sterk, fri og sjelsfull. Og fordi sjelen er ren kjærlighet, så blir du til en kjærlighetsrebell som ønsker å forandre verden til å harmonisere mer med ditt multi-sensoriske og holografiske perspektiv. 

Om du ser for deg et gap, der den gamle maktdominerte verden er på den ene siden og den nye, holistiske verden er på den andre siden, så blir spørsmålet hvordan vi kan bygge bro for å komme oss over til den nye verden. Denne broa skal vi bygge ved hjelp av Joseph Campbell sin helsereise som har 12 steg i seg. Hvert av disse 12 stegene er som et betongelement i denne brua, som vi må bygge for å komme oss over. I denne episoden legger vi ned det første elementet, som handler om hverdagen slik den er nå. I denne episoden snakker vi om hvordan vi alle har en slags innebygget galskap, der vi identifiserer oss med tankene og ideene vi får uten å ha bevisst forståelse for den holografiske og multi-sensoriske verden vi egentlig lever i. Når du løsriver deg fra å identifisere deg med en ide, oppdager du at du er selveste generatoren for alle ideene. Og det er du som kan velge og vrake, uten å låse deg fast og begrense deg. Når du blir selve generatoren for alle ideene, så kan du kjenne at du opererer på en veldig annerledes måte enn når du låses fast til tankene og egoet. I stedet for å kjempe for å få makt nok til å bli hørt, kommer du i kontakt med din indre kraft. Og det nye samfunnet vil fungere svært annerledes enn det gamle, fordi den nye kulturen vil være tuftet på en forståelse av at når alle står i sin egen kraft, så blir vi alle sammen sterkere. I den gamle kulturen, som drives av egoets søken etter makt og anerkjennelse, tror vi at vi blir sterkere når vi presser andre ned og løfter oss selv opp. Men da ser vi ikke at vi svekker oss selv gjennom å svekke andre. Vi trenger å oppdatere vår psykospirituelle forståelse av oss selv og andre, slik at vi får en bedre hverdag og en bedre verden.

Har du lyst å bli med på en reise over 12 episoder for å bli din egen kjærlighetsrebell? Hvilke tanker og forventninger har du til denne vakre reisen? Del med oss i kommentarfeltet!

profile-pic
profile-pic
profile-pic

Tusen takk for fin podcast, forståelig og fine eksempler.

Randi Jensen

Jeg gleder meg til hver podkast som kommer fra Renate. Det gir med så mye å lytte til det hun formidler. Tar til meg esensen, lar den vokse i meg. Gir meg inspirasjon til å gå min vei i livet. Finne meg, Bli den beste versjon av meg.

Dagrun

Gir ro

Renate har en behagelig stemme og forklarer så interessant og tydelig. Det tar tid å forstå det Renate snakker om og det er derfor nyttig å begynne med begynnelsen, altså med de første episodene. Kanskje er det vanskelig uansett å forstå alt, da mye av det Renate snakker om må erfares. Det som hjelper meg å forstå er at jeg har erfaring med personlig utvikling gjennom meditasjon. Dette er en podcast verd å lytte til for å finne ut om den kan være til hjelp i egen utvikling.

Sankeliv

Delta i diskusjonen:

>