En podcast om sjelskraft

- Du er vakrere enn du tror

En podcast om sjelskraft

- Du er vakrere enn du tror

En podcast om sjelskraft

Terapeut med mirakler


25. Multisensoriske behov og forståelse for empati inn i en ny tid

PUBLISERT 8. APRIL 2021 | RENATE LYSE | ALLE EPISODER

Multisensoriske mennesker, som føler seg inn i ulike energifelt, har andre behov enn mennesker som kun lever gjennom de fem sansene. Bli med å utforske nye dybder av empati og hvilke behov som oppstår når vi føler oss inn i alt og alle.  Del dine tanker med oss helt nederst - og legg igjen en anbefaling her.
Hva skjer når vi ikke lengre bare sanser gjennom de fem sansene, men også gjennom en multisensorisk dimensjon som føler dypere inn i energifelt som er usynlige for det blåtte øyet?

Først må vi forstå hvordan behov oppstår generelt i kroppen. Først da kan vi ta spranget over til å forstå
våre multisensoriske behov.
Homeostase betyr opprettholdelse av
balanse i vårt indre miljø. Faktisk betyr homos at noe er det samme og stasis betyr stillstand. Det indre miljøet i kroppen består av ulike elementer, som regulerer seg nøye mot hverandre slik at systemet er mest mulig stabilt. Sansene våre er følere, som gir beskjed om hva som skjer inne og utenfor kroppen vår. Systemet justerer seg selv på magisk vis, slik at vi skal ha et best mulig liv. Behovene våre oppstår når vi kommer ut av denne balansen. Det oppstår en mangeltilstand, som vi blir motiverte til å fylle.

Det er hypothalamus, en liten prosent av hjernen, som har ansvaret for å
opprettholde homeostasen. Den kontrollerer livsnødvendige funksjoner, som matinntak, væskebalanse, kroppstemperatur, hormoner og emosjonelle reaksjoner. Hypothalamus er som dirigenten som dirigerer et helt orkester, slik at sangen blir samstemt og vakker.

Men skal vi snakke om behov, så må vi også snakke om hva som skjer i
psyken vår. Det er et samspill mellom hypothalamus og den limbiske hjernen, som er følelseshjernen vår. Og den limbiske hjernen fungerer ved å få inntrykk fra de fem sansene våre.

Faktisk kan vi si at følelsene våre er den
primære drivkraften bak handlingene våre, tankene og de ideene vi har om oss selv og livet vårt. Men selv om følelsene driver hele verden, blir de ofte ignorert og sett ned på i en mannsdominert kultur. Men sannheten er at følelsene er selveste drivkraften, selve navnet, i systemet som opererer bakenfor handlingene vi setter ut i livet. Følelsene sender informasjon til det indre kontrollsenteret, som igjen påvirker hvordan vi forholder oss til verden.

På samme måte som Ph-verdiene i blodet opererer innenfor et område, med en høyeste mulig verdi og en laveste, opererer også følelsene våre innenfor et område. Eller et spekter. Vi kan kalle det for et
følelsesspekter, med følelsene vi føler oss komfortable med inne i dette området. Og de følelsene vi ikke klarer å forholde oss til, ja det ligger på utsiden. Dette følelsesspekteret er viktig, fordi det er knyttet til det vi kan kalle empati. Altså vår evne til å leve oss inn i hva andre føler, sanser og tenker.

Føler du deg empatisk inn i energifeltene rundt deg, så står du i fare for å miste deg selv fordi ditt eget energisystem blir kapret.

Click to Tweet
Multisensorisk empati

Empati fungerer slik at i relasjon til andre mennesker og dyr, så treffer vi hverandres følelsesregister. Og det oppstår en kontakt fordi vi kan gjenkjenne oss selv i den andre. Når vi blir multisensoriske, så får vi en helt ny dybde i følelsesspekteret vårt. Vi oppdager at de følelsene vi føler i vår egen kropp ikke alltid er våre egne. Da har vi slått på vår multisensoriske sans, som gjør at vi tar inn energier inn i vår egen kropp. Følelsene våre blir kapret av andres energier, agendaer, behov og verdisystem.

Dette gjør at vi trenger en
ny forståelsesmodell for hva empati er - for det multisensoriske mennesket.

Vi kan snakke om empati ut fra en
fem-sensorisk psykologi som er tuftet på de fem sansene. Og vi kan begynne å snakke om en psykospirituell psykologi, som tar opp i seg at multisensoriske mennesker har en dypere empati som går mye lengre.

I denne episoden bygger vi videre på Robert Ohotto sitt arbeid om empati på sjelsnivå. Jeg velger å kalle dette fenomenet for
esoterisk empati, som betyr empati som opererer innenfor en helhetlig åndelig energi. Kabbala lærer oss at det finnes fire verdener, som er knyttet til kroppen, sinnet, hjertet og sjelen. Derfor argumenterer jeg for at den esoteriske empatien inneholder de samme fire kategoriene, nemlig:

 1. 1
  Spirituell empati (kropp): Å føle seg inn i energi og frekvenser som vi kan kjenne inn i egen kropp.
 2. 2
  Holografisk empati (sinn): Å føle seg inn i forskjellige holon eller felt, som gjør at vi bruker en feltsans der vi navigerer inn i energiske helheter som oppstår blant en gruppe mennesker eller situasjoner.
 3. 3
  Intuitiv empati (hjerte): Å føle seg inn i andre ut fra intelligensen fra hjertet, som gir oss informasjon om noe er i samsvar eller ikke. Når vi føler oss inn i andre mennesker som er inkongruente og falske, så kan vi kjenne en uro over noe vi ikke helt klarer å sette fingeren på.
 4. 4
  Sjelelig empati (sjel): Å føle seg inn i andres sjeler og inn i sjelskontrakter, som gjør oss i stand til å se den originale blåkopien av sjelen og dens agenda inn i dette jordiske livet.
Vi trenger å oppdatere forståelsen fra en fem-sensorisk overlevelsespsykologi til en multisensorisk psykologi som gjør at vi kan lettere kan forstå oss selv - og våre behov. For uten en slik forståelse, står vi i fare for å ignorere vår egen erfaring. Da forsvinner vi - og blir usynlige for oss selv og andre. Og da blir det umulig å kjenne på egne behov - og vi blir handlingslammet! Fordi dette er en erfaring mange vil kjenne seg igjen i, så har jeg lagt ut en fantastisk meditasjon som heter Heltereisa. Gjennom den kan du omskrive din egen historie, slik at du blir et autentisk menneske som står i din egen kraft. 

For når du føler deg empatisk inn i energifeltene rundt deg, så står du i fare for å miste deg selv fordi ditt eget energisystem blir kapret. Har du erfart dette? Del med oss i kommentarfeltet under!
profile-pic
profile-pic
profile-pic

Lytt til denne om du ønsker. Jeg syns den er helt fantastisk bra.

Mona Velten

Kjempefin podcast med veldig viktige temaer. Renate forklarer veldig godt og engasjerende temaer om ligger dypt i oss og påvirker oss på en måte som vi kanskje ikke er klar over. Veldig gjenkjennelig. Tusen takk!

Anne Grethe Thoresen

Tusen takk for fin podcast, forståelig og fine eksempler.

Randi Jensen

Delta i diskusjonen:

>