En podcast om sjelskraft

- Du er vakrere enn du tror

En podcast om sjelskraft

- Du er vakrere enn du tror

En podcast om sjelskraft

Terapeut med mirakler


26. Det indre barnets emosjonelle kontrakt med verden

PUBLISERT 14. APRIL 2021 | RENATE LYSE | ALLE EPISODER

Det lille barnet inngår en emosjonell kontrakt som skaper et psykologisk sår inne i oss, som forstyrrer oss i endringsprosesser i voksen alder. Bli med å utforske kontrakten som det indre barnet har tatt vare på for deg. Del dine tanker med oss helt nederst - og legg igjen en anbefaling her.

Hva er en emosjonell kontrakt?

I endringsprosesser kan vi komme i kontakt med et behov - som plutselig endrer seg til et motbehov. Og i stedet for å føle inspirasjon og engasjement havner du i motstand og overveldelse. Hva er de underliggende strukturene som bidrar til å kjøre det indre dramaet som kaster oss inn i et emosjonelt kaos?

Det indre barnet er en arketype som vi alle sammen har tilgang til. En arketype er et energimønster, en original intensjon som manifesterer et mellommenneskelig uttrykk som finnes i alle mennesker. Når vi er barn, blir vi stående i en indre konflikt mellom å ta vare på tilknytningen til omsorgspersonene vi er avhengige av og vårt behov for å ta vare på oss selv. Barnet kan gi opp sine egne behov, for å tilpasse seg dynamikken i familien. Det gjør vi ofte som voksne mennesker også, når vi forhandler fram emosjonelle kontrakter med menneskene vi har kontakt med. 

Hva tåler vi av hverandre - og hvor mye?
Hva tåler vi ikke - og hvordan bør vi ikke oppføre oss?

En emosjonell kontrakt er regler og normer for hvordan vi oppfører oss mot hverandre, der målet er å skape en trygg tilknytning. En typisk kontrakt for det indre barnet, som instinktivt er opptatt av å bli tatt vare på for å overleve, er å beskytte seg selv ved å opprettholde en trygg tilknytning til familien sin og til omsorgspersonene. Det indre barnet er, fra naturens side, innstilt på å følge sine foreldre på samme måte som et føll løper tett innpå sin mor inn i en flokk med hester. Alt det lille føllet er opptatt av, er å ikke miste kontakten med sin mor. For uten mor, er det ingen melk å få. Uten melk kan ingen føll overleve. Som menneskebarn har vi det på samme måte: Vi gjør alt for å overleve fordi vi er avhengig av omsorg i flere 10 år før vi kan klare oss selv.

Når vi står i endringsprosesser som voksen, kommer den emosjonelle kontrakten opp i oss ofte uten at vi er klar over at den tilhører det indre barnet. 

Click to Tweet

Fire elementer i emosjonelle kontrakter

I familien forhandler det lille barnet fram en emosjonell kontrakt som sørger for at det lille barnet skal være trygg slik at det overlever. Barnet finner en måte å overleve på, ved å teste ut hva som må til for å bli akseptert og anerkjent. Alle avtaler, innenfor en fem sensorisk overlevelsespsykologi, er en forhandling der du mottar noe ved å betale en pris. Det er noe barnet må legge til side inne i seg selv, for å oppnå en avtale. Det barnet legger til side er gjerne sider, egenskaper og behov inne i seg selv, som familien ikke kan eller vil anerkjenne. Et barn som ikke får hyle, bråke og knuse kopper og kar, lærer at det ikke blir anerkjent når det oppfører seg slik. Vi lærer god oppførsel gjennom å tune oss inn på hva som fungerer for omverdenen og ikke. Men samtidig som vi lærer å bli en del av familien, står barnet i fare for å undergrave sider i seg selv. Sinnet som barnet har blir ikke alltid akseptert. Og sinnet blir skjøvet ut av barnets følelsesspekter. I stedet prøver barnet å smilie og le, når det egentlig er sint og frustrert. På den måten skaper de emosjonelle kontraktene indre sår, som kan forstyrre oss som voksne. 

Den emosjonelle kontrakten blir tatt vare på av Det indre barnet, som lever videre i oss også når vi blir voksne. Når vi står i endringsprosesser som voksen, kommer den emosjonelle kontrakten opp i oss ofte uten at vi er klar over at den tilhører det indre barnet. 

En emosjonell kontrakt har fire elementer i seg:

 1. 1
  Intensjon: Jeg er villig til å [fyll inn]
 2. 2
  Ubehag: for å unngå å oppleve [fyll inn]
 3. 3
  Behov: slik at jeg oppnår [fyll inn]
 4. 4
  Betaling: med en konsekvens av at jeg glemmer å [fyll inn].

For det indre barnet som søker etter trygghet, ser den emosjonelle kontrakten slik ut: (1) Jeg er villig til å gjøre alt for å beskytte familien min (2) for å unngå å oppleve å bli frosset ut (3) slik at jeg oppnår trygget (4) der konsekvensen er at jeg glemmer å beskytte meg selv.


Snill pike som ignorerer seg selv

Dette er oppskriften på at det lille barnet tar vare på alle andre rundt seg ved å sette til side seg selv og sine egne behov. Å sette seg selv først blir skambelagt. Det barnet setter til side, blir en trigger som fungerer som en magnet i voksen alder. Det barnet har fornektet i seg selv, er det du tiltrekker deg i voksen alder. Dersom du ikke er flink til å sette deg selv først, vil du antakelig ikke like det når andre gjør det. Og du projiserer det du ikke eier ved deg selv ut på andre. Og det du fokuserer på, får du mer av. Jo mer du legger merke til dette i verden rundt deg, jo mer trigges du. Triggerne dine blir magneter som tiltrekker seg situasjoner, som egentlig er der for at du skal avsløre den emosjonelle kontrakten som driver å kontrollerer deg ubevisst

Derfor, når du står i endringsprosesser, er det viktig å være klar over denne indre dynamikken slik at du ikke lar gamle, utdaterte emosjonelle kontrakter ta kontroll over situasjonen. Først da er du fri til å ta autentiske valg som er i resonans med sjelen. 

I dagens episode av podcasten kan du laste ned ei lydfil der du kan lytte ut dine triggere. Jeg leser opp 500 ord i en lydfil, som gjør at du kan lage deg ei liste over dine triggere. Fyll inn din største trigger inn i det 4 steget, og se om du kan avsløre hvilken emosjonell kontrakt som opererer på baksiden av endringsprosessene du står i. Har du ikke tatt meditasjonen Heltereisa, som du kan laste ned i forrige episode, ta den først. Deretter laster du ned lydfila som følger med denne episoden. Etter at du har lyttet ut alle triggerne, sorter de slik at din største trigger står øverst. 

Del gjerne med hvordan denne prosessen har vært. Hva fant du?

profile-pic
profile-pic
profile-pic

Gir ro

Renate har en behagelig stemme og forklarer så interessant og tydelig. Det tar tid å forstå det Renate snakker om og det er derfor nyttig å begynne med begynnelsen, altså med de første episodene. Kanskje er det vanskelig uansett å forstå alt, da mye av det Renate snakker om må erfares. Det som hjelper meg å forstå er at jeg har erfaring med personlig utvikling gjennom meditasjon. Dette er en podcast verd å lytte til for å finne ut om den kan være til hjelp i egen utvikling.

Sankeliv

Kjempefin podcast med veldig viktige temaer. Renate forklarer veldig godt og engasjerende temaer om ligger dypt i oss og påvirker oss på en måte som vi kanskje ikke er klar over. Veldig gjenkjennelig. Tusen takk!

Anne Grethe Thoresen

Lytt til denne om du ønsker. Jeg syns den er helt fantastisk bra.

Mona Velten

Delta i diskusjonen:

>