En podcast om sjelskraft

- Du er vakrere enn du tror

En podcast om sjelskraft

- Du er vakrere enn du tror

En podcast om sjelskraft

Terapeut med mirakler


27. Den feminine viljekrafta

PUBLISERT 21. APRIL 2021 | RENATE LYSE | ALLE EPISODER

Det finnes to former for viljekraft, den maskuline og den feminine. Det er lett å tro at vi må bruke maskulin viljekraft for å få noe til å skje, men kanskje når vi målene våre bedre når vi bruker den feminine? Del dine tanker med oss helt nederst - og legg igjen en anbefaling her.

Å bygge seg selv sterk

Den maskuline viljestyrken presser oss ofte inn i et hurtig tempo der vi prøver å nå nesten uoppnåelige mål raskest mulig. Men risikoen er at du ikke klarer å fullføre, fordi målene er for urealistiske og du klarer ikke å holde et så høyt tempo over lang tid. Om du ikke fullfører, kan du risikere å svekke deg selv. Igjen og igjen opplever du at du ikke får det til. Du koder deg selv til å bli et menneske som taper. Over tid bygger du ned troa på deg selv, i stedet for å bygge deg selv opp. Slik kan den maskuline krafta skape tapere i samfunnet. Stress. Lav selvfølelse. Knust verdifølelse. Har du hørt denne regle før? Er det fordi vi har for mye maskulin viljekraft i kulturen vår? Er det ikke på tide å finne opp hjulet på nytt?

Vi er så vant til å sette likhetstegn mellom viljestyrke og den maskuline viljestyrken at vi helt har glemt at det også finnes en feminin viljestyrke. Men den finnes, og kinesisk medisin lærer oss at den feminine viljestyrken er en vilje som ikke vil la seg ville av viljen. I stedet må vi gi slipp på kontroll og åpne opp for en annerledes måte å bruke viljestyrken vår på.

Når en mann leder an i dansen, flyttes kvinnen bakover. Det er lett å tro at det er mannen som leder, og ikke omvendt. Men om du tenker over det, så vil du plutselig se at det er kvinnen som flytter seg bakover ved å gi rom til mannens steg. Hvem er det da som leder? Er det kvinnen som leder an ved å gi rom eller er det mannen som kommer etter med sitt steg?

Den feminine viljestyrken er en vilje som ikke vil la seg ville av viljen 

Click to Tweet

Å bli en vinner med feminin kraft

Den maskuline viljekrafta er oftere i tett ledetog med egoet, som ofte er opptatt av å mele sin egen kake gjerne på bekostning av andre. Egoet har ønsker og innspill, som ikke alltid er forankret i en mer autentisk måte å være i seg selv på. Den feminine viljekrafta er ikke bare forankret i det autentiske, den reflekterer selve sjelen.

Det er nær kontakt mellom den feminine viljen og sjelskraft, nettopp fordi det er ei kraft som ikke lar seg ville med viljen. Egoet kan ikke styre over sjelen. Men sjelen kan gjøre egoet til sin tjener. Den feminine viljekrafta er i resonans med sjelen, som gjør at du bruker intuisjon og magefølelse. Da leder du deg selv innenifra og ut - og du blir uendelig mye smartere.

Har du liten viljestyrke kan du bygge opp viljestyrken over tid gjennom å bruke din feminine viljestyrke. Da går du saktere og bygger opp mestringstro gjennom kontinuitet, som gjør at du øker tilliten til din evne til å mestre det du vil oppnå over tid. Du vinner gang på gang fordi du setter deg selv opp til suksess. Slik bygger vi vinnere i samfunnet. Indre ro, høy evne til å føle seg selv og en iboende verdifølelse som ikke lar seg legge øde [Les: ødelegge].

Kvinner og menn har både feminin og maskulin viljekraft. Men fordi menn har tatt lederrollen i samfunnet over flere hundre år, har vi glemt den feminine viljekrafta. Det er på tide å ta den fram igjen, for både kvinner og menn taper når den feminine krafta er borte. Har du lyst på dypere kontakt med din feminine viljekraft? Jeg deler sju steg som åpner opp for en bedre kontakt med viljen som ikke vil la seg ville av viljen.

Sju steg til bedre kontakt med feminin viljestyrke:

 1. 1
  Refleksjon
 2. 2
  Gi slipp på kontroll
 3. 3
  Gi slipp på tankene
 4. 4
  Gi rom til det som er.
 5. 5
  Anerkjennelse
 6. 6
  Nysgjerrighet
 7. 7
  Sårbarhet

Den feminine viljekrafta er en refleksjon av sjelskrafta, som du kan se reflekteres gjennom alle de små valgene du tar. Først når du har gått et stykke på livets vei kan du snu deg, og da kan du se hvordan den feminine viljen har formet veien mens du gikk den. Er du helt tilstede i øyeblikket kan du koble deg på krafta i øyeblikket ved å gi slipp på kontroll, stoppe tankene, gi rom til det som er i øyeblikket. Gjennom anerkjennelse og nysgjerrighet kan du bli en fødselshjelper for det nye du vil manifestere inn i livet. Det kan gjøre deg sårbar. Men når alt kommer til alt er sårbarhet nødvendig for å skape ei ny retning. Veien inn til sårbarhet er den feminine krafta, som er myk, stille og lyttende.

Den feminine krafta opererer på en veldig annerledes måte enn den maskuline. Vi har glemt at den feminine viljestyrken er like effektiv - og kanskje mer effektiv - enn den maskuline viljestyrken. Hvordan bruker du den feminine viljekrafta? Del med oss!

profile-pic
profile-pic
profile-pic

Kjempefin podcast med veldig viktige temaer. Renate forklarer veldig godt og engasjerende temaer om ligger dypt i oss og påvirker oss på en måte som vi kanskje ikke er klar over. Veldig gjenkjennelig. Tusen takk!

Anne Grethe Thoresen

Jeg gleder meg til hver podkast som kommer fra Renate. Det gir med så mye å lytte til det hun formidler. Tar til meg esensen, lar den vokse i meg. Gir meg inspirasjon til å gå min vei i livet. Finne meg, Bli den beste versjon av meg.

Dagrun

Klok og kraftfull

Hjertevarm og klok podcast som verkeleg kan utvide og nære bevisstheten om livet du ønsker. Anbefales!

Britthus

Delta i diskusjonen:

>