En podcast om sjelskraft

- Du er vakrere enn du tror

En podcast om sjelskraft

- Du er vakrere enn du tror

En podcast om sjelskraft

Terapeut med mirakler


28. Å være trygg i det utrygge

PUBLISERT 27. APRIL 2021 | RENATE LYSE | ALLE EPISODER

Å krysse grensa fra det kjente til det ukjente tar deg inn i et emosjonelt farvann der du ofte føler deg utrygg på det ukjente. Hvordan kan du kjenne deg trygg i det utrygge?  Å stå i det å ikke vite handler om å gi slipp på kontrollen. Men hvordan kan du gi slipp på kontrollen og fortsatt føle deg trygg?  Del dine tanker med oss helt nederst - og legg igjen en anbefaling her.

Fra utrygghet til trygghet

Min egen spirituelle reise tok meg med inn i et indre rom, hvor jeg kunne forankre meg i møte med andre mennesker. Hvordan du kan skape deg et indre rom- og komme i kontakt med din indre guide som gjør deg mer trygg i det utrygge?

For å skape deg et indre rom må du vende fokuset ditt innover mot kroppen, slik at du kommer i kontakt med tilstedeværelsen inne i deg selv i øyeblikket. Fritz Perls, grunnleggeren av gestaltterapi, sa en gang «Loose your mind and come to your senses. Det kan bety at du må gi slipp på tullet ideer og heller komme til sans og samling - eller det kan bety noe helt annet. Ved å ta reisa fra hodet og ned til kroppen, kan vi forstå det Perls sier på en helt annen måte. Sitatet handler da om å gi slipp på tankene - og komme i kontakt med sansene.

Min påstand er at den spirituelle reisa starter når vi bryter ut av tankene og tar reisa inn i den livfulle stillheten inne i kroppen. Og her, inne i den kroppslige varheten, kan du oppdage og bli kjent med ditt indre rom.

Inne i det indre rommet kan du komme i kontakt med din indre guide. Den indre guiden er sjelen, og i kinesisk medisin snakker vi om fem sjelelige nivå.

Yi - Intellektet.
Hun - Den eteriske sjelen
Zhi - Viljen, både yang vilje og yin vilje.
Shen - Sinnet
Po - Kroppslig sjel

Ett av de viktigste redskapene for å utvikle en dypere kontakt med seg selv, er å lære seg å stoppe tankene. I denne episoden kan du laste ned ei lydfil der du får mine verktøy for å skape indre stillhet.

Click to Tweet

Den kroppslige sjelen

Den kroppslige sjelen er ansvarlig for de fysiske sensasjonene, følelsen av berøring både på og inne i kroppen og alle somatiske uttrykk som er denne ordløse kunnskapen kroppen er full av. Min forståelse av sitatet til Perls er å komme ut av hodet - og i stedet komme i kontakt med Po som er den kroppslige sjelen. Og den kroppslige sjelen er inngangsporten til en mye dypere spirituell erfaring av å være i kontakt med noe som er større enn oss selv. Når du er i kontakt med det indre rommet, kommer du i kontakt med en kroppslig sansbarhet som du kan bruke til å guide deg selv gjennom et ukjent landskap hvor du ikke vet hva som skjer.

Ett av de viktigste redskapene for å utvikle en dypere kontakt med seg selv, er å lære seg til å stoppe tankene. I denne episoden kan du laste ned ei lydfil der du får mine verktøy for å skape indre stillhet. Grunnlaget for å kunne sanse det indre rommet er å være i stand til å sitte i indre stillhet. Gjennom å være i kontakt med Po, den kroppslige delen av sjelen, kommer du i kontakt med kroppslig intelligens som åpner opp en helt ny verden. Når du kommer i kontakt med Po, kommer du gradvis i kontakt med harmoni, som igjen gjør at vi kan føle oss mer trygg i det utrygge. Da er vi i kontakt med kroppen på en måte som forankrer oss i øyeblikket. Vi kan begynne å kjenne ulike spenninger i kroppen og hvordan energien beveger seg i kroppen. Du kan erfare deg så levende tilstede i deg selv at tiden stopper opp, du blir oppmerksom på ditt indre nærvær, som gjør at du føler deg hel og i harmoni med verden. Når du begynner å leve på innsiden av deg selv, tviler du aldri på om du er god nok fordi du kommer i kontakt med ubegrenset egenkjærlighet inne i deg selv.

Du oppdager at den hellige følelsen handler om å være hel. Nå du kjenner på en hellig følelse, handler det om at du kommer i kontakt med en opplevelse av å være i kontakt med en større helhet. Og du kan sanse din egen helhet inn i helheten. Da kan du kjenne på en følelse av å være i kontakt med noe som er hellig. Som er hel. Du er hel. Og gjennom denne kontakten kan du føle deg trygg i det utrygge - og du kan gi slipp på kontrollen. Ved å bli mer åpen for det ukjente, åpner du også opp for det nye som er i ferd med å bli født inn i øyeblikket. Å gå inn i det ukjente kan kjennes skummelt, men i det ukjente ligger også muligheten for fornying, ny energi, ny giv og et nytt håp.

Er du klar for å krysse grensen fra det kjente og bli med inn i det ukjente?

Kilder:
Edvard T. Lambert
Giovanni Maciacia

profile-pic
profile-pic
profile-pic

Lytt til denne om du ønsker. Jeg syns den er helt fantastisk bra.

Mona Velten

Gir ro

Renate har en behagelig stemme og forklarer så interessant og tydelig. Det tar tid å forstå det Renate snakker om og det er derfor nyttig å begynne med begynnelsen, altså med de første episodene. Kanskje er det vanskelig uansett å forstå alt, da mye av det Renate snakker om må erfares. Det som hjelper meg å forstå er at jeg har erfaring med personlig utvikling gjennom meditasjon. Dette er en podcast verd å lytte til for å finne ut om den kan være til hjelp i egen utvikling.

Sankeliv

Tusen takk for fin podcast, forståelig og fine eksempler.

Randi Jensen

Delta i diskusjonen:

>