En podcast om sjelskraft

- Du er vakrere enn du tror

En podcast om sjelskraft

- Du er vakrere enn du tror

En podcast om sjelskraft

Terapeut med mirakler


29. Finn ditt sjelskall

PUBLISERT 5. MAI 2021 | RENATE LYSE | ALLE EPISODER

Vi har 12 astrologiske arketyper, og du har alle disse arketypene i deg. Men kun en av de dominerer ditt sjelskall. Bli med å se livsutfordringene du har i et større perspektiv.   Del dine tanker med oss helt nederst - og legg igjen en anbefaling her.

Astrologiske arketyper

Hvilken arketype som dominerer ditt liv er viktig fordi utfordringene du får i livet, henger sammen med arketypen som er aktivert i ditt sjelskall. Det finnes krefter som ligger dypt i både deg og meg, som bidrar til å forme den veien vi går. Og ved å se på hvordan det astrologiske fødselskartet er utformet, får vi en pekepinn på hvilke utfordringer som sannsynligvis vil vise seg. Sjelen har, allerede før du ble født, laget seg en plan for hva sjelen ønsker å erfare som jordboer. Da vi ble født ble denne planen skjult for oss, og vi husker ikke lengre hva den er. Men fødselskartet avslører sjelens plan - og viser deg hva sjelen er kallet til å manifestere. Og hvordan sjelens kall påvirker oss gjennom våre valg og prioriteringer. 

Sjelskallet bidrar til å organisere livet vårt på en måte som gjør at sjelen kan oppleve det den er ment å gjøre. Når vi kommer for langt unna det som er vår vei, kan vi føle oss fortapt. Vi har ikke lengre lidenskap og engasjement for det vi gjør. Men så plutselig kommer det en utfordring, som gjør at vi finner tilbake til veien vår igjen. Og på nytt føler vi dyp glede over livet og kaster oss inn i det med pågangsvilje og kraft. Og det er her de astrologiske arketypene kan vise oss veien tilbake til det som er sjelens kall.

Sjelskallet bidrar til å organisere livet vårt på en måte som gjør at sjelen kan oppleve det den er ment å gjøre.

Click to Tweet

Finn ditt sjelskall

Fødselskartet avgjør hva som er ditt sjelskall. Du kan enkelt laste ned fødselskartet ditt på nettet, ved å skrive inn fødselsdato, tidspunkt og stedet du ble født på. Da vil du se hvordan de ulike planetene var plassert i de 12 husene i det øyeblikket du ble født. Om du trenger hjelp til å tolke fødselskartet, kan du få hjelp ved å laste ned videoen som hører til denne episoden. 

De 12 astrologiske arketypene er:

1. Aries: Vil skape forandring ut fra en ny ide - og bryte opp i det gamle.

2. Taurus: Vil manifestere en ny dimensjonen og forskjønne fundamentet i verden.

3. Gemini: Vil skaper innsikt i nyansene som finnes mellom polaritetene, og slik at nyansene og
detaljene kan bli forstått.

4. Cancer: Vil skaper emosjonell trygghet uansett hvilken endringsprosess du står i.

5. Leo: Vil bringer sitt indre lys til verden gjennom kreativitet og lidenskap.

6. Virgo: Vil se det korrupte og vet nøyaktig hvordan det kan transformeres til renhet.

7. Libra: Vil se hvordan alt relaterer seg til hverandre og kanalisere ned visdom fra skjulte dimensjoner gjennom den indre guiden.

8. Scorpio: Vil navigere dypt inn i det emosjonelle landskapet for å finne den skjulte sannheten.

9. Sagittarius: Vil skaper en større visjon for å se betydningen av sannheten fra et metaperspektiv.

10. Capricorn: Vil omforme det sanne til et bestemte formål, steg for steg, gjennom å danne koherens mellom sjel, hjerte, kropp og sinn. 

11. Aquarius: Vil dele sannhet, koherens og lys med andre mennesker, slik at gleden kan deles.

12. Pisces: Vil navigere mellom to dimensjoner, den usynlige og synlige, og lære å ta vare på seg selv i prosessen gjennom egenomsorg. 

Det er akkurat som om hvert steg er nødvendig for å utvikle det neste trinnet i denne reisa. Vi kan se på denne reisa som en utviklingsreise som sjelen har lagt ut på, og som sjelen utvikler seg igjennom liv etter liv. Hvor er du i denne utviklingsprosessen i ditt liv - sett fra sjelens perspektiv? Fødselskartet vil avsløre hvilken arketype som dominerer ditt sjelskall. 

profile-pic
profile-pic
profile-pic

Klok og kraftfull

Hjertevarm og klok podcast som verkeleg kan utvide og nære bevisstheten om livet du ønsker. Anbefales!

Britthus

Jeg gleder meg til hver podkast som kommer fra Renate. Det gir med så mye å lytte til det hun formidler. Tar til meg esensen, lar den vokse i meg. Gir meg inspirasjon til å gå min vei i livet. Finne meg, Bli den beste versjon av meg.

Dagrun

Tusen takk for fin podcast, forståelig og fine eksempler.

Randi Jensen

Delta i diskusjonen:

>