En podcast om sjelskraft

Terapeut med mirakler


35. Det 13. stjernetegnet

PUBLISERT 14. JULI 2021 | RENATE LYSE | ALLE EPISODER

For 4000 år siden ble det astrologiske systemet med 12 stjernetegn skapt. Siden den gang har jordens akse forskjøvet seg så mye at vi har fått et nytt stjernetegn. Si velkommen til det 13. stjernetegnet - og få en ny forståelse for hva det representerer. Del dine tanker med oss helt nederst - og legg igjen en anbefaling her.

Ny hverdag

Astrologi er læren om sammenhengen mellom livet på jorden og planetenes bevegelser på himmelen. Problemet er at astrologi bruket et utdatert kart, som ikke helt samsvarer med stjernekonstellasjonene som vises på himmelen i dag. De fleste astrologer tviholder på at det fortsatt er kun 12 tegn i dyresirkelen, eller "the zodiac", og flere peker på at tegnene i dyresirkelen ikke har samsvar med stjernekonstellasjonene slik de opptrer på himmelen i dag. I stedet representerer de ulike tegnene årstidene. Men når vi ekskluderer det 13. tegnet fra dyresirkelen, er det for mye som går tapt. Derfor bør vi også inkludere det 13. tegnet i dyresirkelen.

Det er flere grunner til det:

1. Dersom det er slik at planetene og stjernene rundt jorda påvirker kvantefeltet, trenger vi planetenes stilling og posisjon for å forstå hvordan de påvirker sjel, kropp, følelser og sinn.
2. Dagens astrologi med kun 12 stjernetegn er utdatert, fordi de 12 stjernetegnene ikke lenger samsvarer med himmelen slik den er i dag. For å kunne kommunisere med vår dypere, indre intelligens, så trenger vi et korrekt kart som viser terrenget slik det faktisk er.
3. Det 13. stjernetegnet er knyttet til en intelligens som har blitt bort i det moderne samfunnet, men som menneskene i oldtiden erfarte og systematiserte kunnskap om.
4. Det er 13 steg i Heltereisa, og ikke bare de 12 som vi finner i Joseph Campbells Heros Journey. Det 13. steget er det siste steget hvor alt går tilbake til helhet. Det ble sett på som ondt og full av ulykke, men det er en misforståelse. I stedet inneholder det 13 steget kunnskapen om opprinnelsen til livet selv.
5. Mytene rundt det 13. stjernetegnet går rett inn i den tapte kunnskapen om livets opprinnelse og skapelsesprosess. Denne kunnskapen finner vi i dag gjennom studier av kvantefeltet og spirituell og mystisk kunnskap.


Dagens astrologi med kun 12 stjernetegn er utdatert, fordi de 12 stjernetegnene ikke lenger samsvarer med himmelen slik den er i dag.

Click to Tweet

Identitetskrise 

Er du en av dem som har levd trygt i visshet om at du er født inn i et stjernetegn, så blir du nå kanskje skjøvet ut i en identitetskrise. Det er også i tråd med fenomenet med det 13. stjernetegnet, som representerer oppløsning. Kanskje er det ikke identiteten din som egentlig var ment å være kjernen i deg som livet ditt spinner rundt. Kanskje er det ei annen kraft - en dypere intelligens - inne i deg som egentlig er ditt innerste sentrum. 

Det 13. stjernetegnet viser veien inn til livets innerste essens. Spørsmålet er bare om du er modig nok til å gå inn i dette nye landskapet som snur opp og ned på alt. Kanskje klamrer vi oss faste til det gamle, men blir sittende fast i en illusjon. Slik kan det bli, når vi stoler mer på et kart enn terrenget.

Ønsker du å studere det 13. stjernetegnet og kunnskapen dette tegnet representerer, så har jeg lyst å invitere deg til å sjekke ut tilbudet om å bli med inn i studiegruppa hos Tara Gaia. Du kan lese mer om det herprofile-pic
profile-pic
profile-pic

Klok og kraftfull

Hjertevarm og klok podcast som verkeleg kan utvide og nære bevisstheten om livet du ønsker. Anbefales!

Britthus

Gir ro

Renate har en behagelig stemme og forklarer så interessant og tydelig. Det tar tid å forstå det Renate snakker om og det er derfor nyttig å begynne med begynnelsen, altså med de første episodene. Kanskje er det vanskelig uansett å forstå alt, da mye av det Renate snakker om må erfares. Det som hjelper meg å forstå er at jeg har erfaring med personlig utvikling gjennom meditasjon. Dette er en podcast verd å lytte til for å finne ut om den kan være til hjelp i egen utvikling.

Sankeliv

Jeg gleder meg til hver podkast som kommer fra Renate. Det gir med så mye å lytte til det hun formidler. Tar til meg esensen, lar den vokse i meg. Gir meg inspirasjon til å gå min vei i livet. Finne meg, Bli den beste versjon av meg.

Dagrun

Delta i diskusjonen:

>