En podcast om sjelskraft

Terapeut med mirakler


36. Lyseffekten

PUBLISERT 4. NOVEMBER 2021 | RENATE LYSE | ALLE EPISODER

Kan du legge hånda på hjertet å si at du er glad i deg selv - og føle at det stemmer med hvert fiber i kroppen? Er svaret nei, så er sesong 3 spesielt laget for deg. I denne sesongen skal jeg dele Lyseffekten med deg, et program som tar deg med på ei reise til ubegrenset egenkjærlighet.

Drømmen om å få det godt

I løpet av de siste femten årene har jeg snakket med mange mennesker om hva som skal til for å få det bra i livet.

«Hva er drømmen din? spør jeg. Hva skal til for at du får det bra?» Etter å ha tenkt seg om sier de fleste: «Åh, det spørsmålet er vanskelig. For jeg vet ikke hva det vil si å ha det bra. Det er noe som mangler inni meg, men jeg klarer ikke å sette fingeren på hva det er. Det er ingen grunn til at jeg ikke skal ha det bra. Likevel er jeg ikke lykkelig». Kanskje du kan kjenne deg igjen? Behovet de fleste har, etter at de har tenkt seg om, er å bli så glad i seg selv at de kan føle seg verdifull. Å leve uten kontakt med egenkjærlighet er som å leve i et slags vedvarende mørke.

Men de fleste vet ikke hvordan de kan bli glade i seg selv. Har du noen gang prøvd øvelser for å øke selvfølelsen, som å si til speilbildet ditt at du er glad i deg selv når du egentlig ikke er det? Da vet du hvor vanskelig det kan være. Kanskje ser du dine egne stikkende øyne stirre hardt tilbake på deg selv, og du kjenner deg ikke det minste fnugg glad. Har du gjort dette eller lignende øvelser, så vet du at dette kan være en veldig lite effektiv måte å jobbe med egenkjærlighet på. Det er noe som blokkerer strømmen av egenkjærlighet.

Når du er i ett med egenkjærligheten i deg selv, blir du lyst opp av et indre lys som stråler ut av porene dine. Lyset transformerer alle mørke rom i ditt indre landskap, og erstatter det med en dyp tilstedeværende kjærlighet. Min påstand er at vi er født med tilgang til denne kjærligheten i oss, men et sted på veien gjennom barne- og ungdomsår blir vi lurt til å tro at vi ikke er verd å elske. Vi begynner å kjempe for å føle oss verdige nok for å bli elsket, men vi gjør det på feil premisser og leter på feil plass.

I dette kurset skal du bli kjent med lyseffekten, som består av ti prosesser som slår på det indre lyset som er din fødselsrett. Men før vi hopper inn i lyseffekten, skal vi se på hva som begrenser lyset til å skinne igjennom. Hele lyseffekten er delt opp i 10 deler:

B - Begrensninger

E - Endring

V - Værefølelsen

I - Identitet

S - Selvfølende

S - Samskapende

T - Transformasjon

H - Helhet

E - Egenkjærlighet

T - Tilgivelse

Når du er i ett med egenkjærligheten i deg selv, blir du lyst opp av et indre lys som stråler ut av porene dine. 

Click to Tweet

Bevissthet 

Alle disse ti delene blir til sammen ordet bevissthet, som er nøkkelen du trenger for å låse opp døra inn til lyset og egenkjærligheten. Dette kurset inneholder kunnskap som er uhyre viktig. Det kan forandre livet ditt fullstendig. Før du starter vil jeg gjøre deg oppmerksom på at lyset som vi søker ligger utenfor ordenes rike. Du kan ikke forstå lyset gjennom språket, derfor må vi gå utenfor språket. Egenkjærligheten er der ingen skulle tru at den kunne bu, som betyr at du kan ikke finne den gjennom «å tro» på en tolkning om hvor den er. Du kan bare erfare den ved å være i en tilstand hvor du erfarer at du er nærværet i deg selv.

I det øyeblikket du befinner deg på utsiden av språket og i ditt eget nærvær, vil du oppleve at en del av hjernen din ikke klarer å forstå det som skjer. I stedet for å krype sammen i selvforakt over at du ikke forstår, husk det jeg sier nå: I det øyeblikket du kommer ut av grepet språket har på deg og du opplever at du ikke forstår, det er da du er på rett sted. Du kan bare finne det du søker i en tilstand av å ikke vite. Så når du kjenner på forvirring, rett deg opp å se etter lyset for det er rett ved din side. Når du kun er inne i hodet i dine egne tanker, er du i mørket og lyset har forlatt deg. Egenkjærlighet er en følelse, og ikke en tanke eller en handling. Når du føler kjærligheten strømme inn i kroppen, da ser du ikke bare lyset. Du er lyset. Du og kjærlighet er ett.

Velkommen til et kurs - i form av en podcast -  om egenkjærlighet sett med et spirituelt blikk.profile-pic
profile-pic
profile-pic

Jeg gleder meg til hver podkast som kommer fra Renate. Det gir med så mye å lytte til det hun formidler. Tar til meg esensen, lar den vokse i meg. Gir meg inspirasjon til å gå min vei i livet. Finne meg, Bli den beste versjon av meg.

Dagrun

Lytt til denne om du ønsker. Jeg syns den er helt fantastisk bra.

Mona Velten

Gir ro

Renate har en behagelig stemme og forklarer så interessant og tydelig. Det tar tid å forstå det Renate snakker om og det er derfor nyttig å begynne med begynnelsen, altså med de første episodene. Kanskje er det vanskelig uansett å forstå alt, da mye av det Renate snakker om må erfares. Det som hjelper meg å forstå er at jeg har erfaring med personlig utvikling gjennom meditasjon. Dette er en podcast verd å lytte til for å finne ut om den kan være til hjelp i egen utvikling.

Sankeliv

Delta i diskusjonen:

>