En podcast om sjelskraft

Terapeut med mirakler


41. De fire fasene i egenkjærlighet

PUBLISERT 9. DESEMBER 2021 | RENATE LYSE | ALLE EPISODER

Har du tenkt over at uten mørket kan du ikke se lyset i den berømte tunellen? I denne episoden skal jeg ta deg gjennom tunellen, steg for steg, og snakke om de ulike fasene i å utvikle egenkjærlighet. For lyset, som du ser i enden av tunellen, er egenkjærlighet. Egenkjærlighet er den følelsen av å trives på innsiden av deg selv - og føle deg hjemme i deg selv uansett hvor du er. Er du klar til å finne den følelsen?

De fire fasene i utvikling av egenkjærlighet. 

Når vi starter på reisen tilbake til lyset i oss selv, skjer det også i ulike steg. Det er vanskelig å gå fra fase en og rett til fase fire. Du må følge din egen utviklingsprosess. Kanskje kan disse fasene være en pekepinn på hvor du er og hva du har foran deg.

Egenkjærlighet utvikles i ulike faser. 

  1. Betinget fase; jeg kan kjenne jeg er glad i meg bare når noen er glade i meg. Her er du avhengig av å bli elsket for å elske deg selv. Dette skjer gjerne i dine første leveår. Har du foreldre som ikke elsker seg selv, har de vanskeligheter med å føre kjærligheten videre til sine barn. Slik går traumer i arv fra generasjon til generasjon.
  2. Instrumentell fase; bruk av verktøy for å komme i kontakt med egenkjærlighet. Mantra, øvelse og sitater. Her leser du selvhjelpsbøker om egenkjærlighet. Fritz Perls, grunnleggeren av gestaltterapi, sa en gang at selvhjelpsbøker er fullstendig uten verdi og burde kastes på bålet. I de fleste selvhjelpsbøker står det at du skal trene deg på å tenke annerledes, når løsningen egentlig er å slutte og tenke og starte og sanse i stedet. 
  3. Autentisk fase; jeg begynner å kjenne min verdi og jeg blir mer ærlig og autentisk. Her begynner du å få fokus på grenser og relasjoner. Du oppdager at du kan snakke ærlig og åpent med noen mennesker og du blir lukket som en østers sammen med andre. Du innser at noen mennesker har autentiske kvaliteter som gjør at de har en naturlig trivsel inni seg og de får andre mennesker til å trives. Du vil ha flere slike venner og du trener deg på å bli mer autentisk.
  4. Ubetinget fase; en fri tilstand av selvverdsettelse der du møter alle sider ved deg selv med kjærlighet. Det er bare en av oss i rommet; du gjenkjenner deg selv i alle andre. Her begynner du å gjenkjenne deg selv som tilstanden av nærværet du har i deg selv - i stedet for å identifisere deg i historien om hvem du er. I denne fasen gjenkjenner du lyset i deg selv - og du opplever at du er selve lyset og kjærligheten. Du søker ikke lenger etter egenkjærligheten, det er du som er din egen kjærlighet.

Egenkjærlighet er den følelsen av å trives på innsiden av deg selv - og føle deg hjemme i deg selv uansett hvor du er.

Click to Tweet

Du og egenkjærlighet er ett

Å føle seg fri er å ikke la seg begrense av hva andre tolker deg til, men i stedet leve i frihet gjennom ditt eget bilde. Disse fasene går fra å være begrenset, til å oppdage at du er selve instrumentet, til å bli mer autentisk og tilslutt kjenne deg ubegrenset. Du har hele kosmos inne i deg selv. Hver celle er som et lite kosmos i seg selv. Og det gjør deg til en ganske så unik samling med stjernestøv. 

profile-pic
profile-pic
profile-pic

Tusen takk for fin podcast, forståelig og fine eksempler.

Randi Jensen

Jeg gleder meg til hver podkast som kommer fra Renate. Det gir med så mye å lytte til det hun formidler. Tar til meg esensen, lar den vokse i meg. Gir meg inspirasjon til å gå min vei i livet. Finne meg, Bli den beste versjon av meg.

Dagrun

Gir ro

Renate har en behagelig stemme og forklarer så interessant og tydelig. Det tar tid å forstå det Renate snakker om og det er derfor nyttig å begynne med begynnelsen, altså med de første episodene. Kanskje er det vanskelig uansett å forstå alt, da mye av det Renate snakker om må erfares. Det som hjelper meg å forstå er at jeg har erfaring med personlig utvikling gjennom meditasjon. Dette er en podcast verd å lytte til for å finne ut om den kan være til hjelp i egen utvikling.

Sankeliv

Delta i diskusjonen:

>