En podcast om sjelskraft

Terapeut med mirakler


44. Nærværet i deg

PUBLISERT 30. DESEMBER 2021 | RENATE LYSE | ALLE EPISODER

Du kan ikke forstå hva bevissthet er gjennom språket. Hvordan kan du forstå ingenting? Dersom bevissthet er noe som er tilstedet uten form, hvordan kan du da forstå hva det er? Det er jo ingenting der. Bevissthet har ingen form. Når du blir stille, så kan du oppdage at du har et nærvær inne i deg selv. Men det har ingen form. Hvordan kan du oppdage det da?

Nærvær uten form


Det motsatte av å identifisere seg med en form er å bare være en tilstand. Hvilken form har en tilstand? Den har ingen. Hvordan kan du tegne en tilstand eller beskrive den med ord? Du kan ikke det. I det øyeblikket du beskriver en tilstand med ord har du mistet den. Det er som luft, som er uten form. En del av deg er formløs, som luft. Det er det vi kaller bevissthet. Når du er ren bevissthet er du fullstendig uten form. Denne tilstanden av ren bevissthet er nirvana, du fylles opp av indre lys, dyp fred og kjærlighet.

Du kan ikke forstå bevissthet gjennom språket. Hvordan kan du forstå ingenting? Det er jo ingenting der. Buddha, tror jeg det var, fortale en gang historien om fisken som lette etter vannet. Fordi fisken svømte i vannet, kunne han ikke se vannet før noen gjorde han oppmerksom på det. Slik er det med bevissthet. Fordi du er inni bevisstheten, er den vanskelig å oppdage. Men du kan føle den; det kalles å være i sitt eget nærvær.

Bevisstheten din kan bli oppmerksom på nærværet inne i deg selv. På innsiden av deg selv har du et nærvær som er en tilstand. Værefølelsen er en tilstand av nærværet i deg selv. Når du er tilstede i øyeblikket og du er nærværet i nærværet, er du i ett med din egen eksistens. Det er da du er den du er. Du er nærværet som er nærværet.

Når du er i ditt eget nærvær er du nok i deg selv, og du kan kjenne at du er verdifull bare fordi du eksisterer. 

Click to Tweet

Den iboende verdifølelsen

Når du er i ditt eget nærvær er du nok i deg selv, og du kan kjenne at du er verdifull bare fordi du eksisterer. Du trenger ikke gjøre noe eller eie noe for å være verdifull. Alt du trenger å gjøre er å være i livet. Det er i denne tilstanden av nærvær i øyeblikket at egenkjærligheten bor. Hånd i hånd med egenkjærligheten går følelsen av å være verdifull.

Men du kan ikke nå denne tilstanden gjennom å tenke deg til den. Det er noe du er. Derfor bor egenkjærligheten et sted der ingen kunne tro at den bor. Den bor der du ikke kan tro noe som helst om den. Du må gi slipp på ordene dine for å nå den.

Vær i nærværet.

Når du ikke har tilgang til ditt eget nærvær, leter du etter nærværet i andre. Men det er egentlig nærværet i deg selv du leter etter, og når du er sammen med andre kan de reflektere ditt eget nærvær tilbake til deg selv. Det er derfor du kan føle deg mer levende sammen med andre. Men hadde det ikke vært bedre å følt deg mer levende på innsiden av deg selv?

profile-pic
profile-pic
profile-pic

Klok og kraftfull

Hjertevarm og klok podcast som verkeleg kan utvide og nære bevisstheten om livet du ønsker. Anbefales!

Britthus

Gir ro

Renate har en behagelig stemme og forklarer så interessant og tydelig. Det tar tid å forstå det Renate snakker om og det er derfor nyttig å begynne med begynnelsen, altså med de første episodene. Kanskje er det vanskelig uansett å forstå alt, da mye av det Renate snakker om må erfares. Det som hjelper meg å forstå er at jeg har erfaring med personlig utvikling gjennom meditasjon. Dette er en podcast verd å lytte til for å finne ut om den kan være til hjelp i egen utvikling.

Sankeliv

Kjempefin podcast med veldig viktige temaer. Renate forklarer veldig godt og engasjerende temaer om ligger dypt i oss og påvirker oss på en måte som vi kanskje ikke er klar over. Veldig gjenkjennelig. Tusen takk!

Anne Grethe Thoresen

Delta i diskusjonen:

>