En podcast om sjelskraft

Terapeut med mirakler


46. Hoppet fra å være til væren

PUBLISERT 13. JANUAR 2022 | RENATE LYSE | ALLE EPISODER

Vi lever i et samfunn som belønner effektivitet. Men å skulle gjøre alt mulig hele tiden, er ganske slitsomt. Vi er ikke
"human doing", men "human being". Min påstand er at vi er Væren - vi er nærværet i øyeblikket. Det kan du enkelt finne her og nå ved å skli ut av tankenes grep.

Væren

I bibelen sier Gud at «jeg er den, jeg er». Her snakkes det ikke om å være et objekt, men å være i en tilstand. Jeg er den som ER. Min tolkning av det som sies er «Jeg er nærværet, væren er den jeg er». Hvis du er som meg, som har levd store deler av livet på innsiden av tolkningene i hodet, så kan væren være et lite mysterium. Hva er det?

Du kan bare erfare nærværet som en direkte erfaring i øyeblikket. Jeg er enig i det Eckhart Tolle skriver i boka «Lev her og nå. 2001; s 19». Væren er en erfaring av din egen tilstedeværelse i øyeblikket.

«Det finnes et evig, alltid tilstedeværende Ett Liv hinsides de myrder av livsformer som er gjenstand for liv og død. Mange bruker ordet Gud for å beskrive det; jeg liker å kalle det for væren. Ordet væren forklarer ingenting, men det gjør ikke Gud heller. Imidlertid har væren det fortrinnet at det er et åpent begrep. Det forminsker ikke det uendelig usynlige til en endelig ide. Det er umulig å danne et mentalt bilde av det. Ingen kan gjøre krav på et eksklusivt eierforhold til væren. Det utgjør essensen av deg selv, og er straks tilgjengelig for deg som følelsen av din egen tilstedeværelse. Så derfor er det bare et lite steg fra ordet væren til opplevelse av væren.»

Hvem er jeg? Jeg er væren. Du finner væren enkelt ved å bare være. Værefølelsen, ikke sant.

Væren er en erfaring av din egen tilstedeværelse i øyeblikket.

Click to Tweet

Gude- og gudinnekraft

De vise menn, i sorte kapper, som skulle forvalte kjærlighetsbudskapet som kom gjennom jesushistoria, har feiltolket budskapet i århundrer. I stedet for å bringe mennesker inne i sin egen kjærlighetskraft, har religionene gått motsatt vei å søkt kontroll over folket. I stedet for å hjelpe mennesker å tilbe sin indre kraft, ledet de menneskene bort fra seg selv og oppfordret de til å legge sin vilje i hendene på en ytre makt. Nå er kirken i endring, og kjærlighetsbudskapet står helt sikkert sterkere. Men begrepet Gud har blitt tolket som et objekt. Hva om Gud egentlig er noe helt annet? Hva om Gud kan forstås som Væren? Som bevissthet og nærvær? Gud har ingen form. Og invitasjonen er å oppdage at vi alle sammen har en ikke-form inne i oss selv. Hvordan kjennes det å være i kontakt med din egen ikke-form?

profile-pic
profile-pic
profile-pic

Tusen takk for fin podcast, forståelig og fine eksempler.

Randi Jensen

Jeg gleder meg til hver podkast som kommer fra Renate. Det gir med så mye å lytte til det hun formidler. Tar til meg esensen, lar den vokse i meg. Gir meg inspirasjon til å gå min vei i livet. Finne meg, Bli den beste versjon av meg.

Dagrun

Gir ro

Renate har en behagelig stemme og forklarer så interessant og tydelig. Det tar tid å forstå det Renate snakker om og det er derfor nyttig å begynne med begynnelsen, altså med de første episodene. Kanskje er det vanskelig uansett å forstå alt, da mye av det Renate snakker om må erfares. Det som hjelper meg å forstå er at jeg har erfaring med personlig utvikling gjennom meditasjon. Dette er en podcast verd å lytte til for å finne ut om den kan være til hjelp i egen utvikling.

Sankeliv

Delta i diskusjonen:

>