En podcast om sjelskraft

Terapeut med mirakler


49. Selvfølelse er å være selvfølende

PUBLISERT 4. FEBRUAR 2022 | RENATE LYSE | ALLE EPISODER

Hva om lav selvfølelse egentlig betyr høy selvfølelse - og høy selvfølelse betyr lav selvfølelse? Jeg tror selvfølelse er misforstått, fordi vi tror ofte at selvfølelse er noe vi må bygge opp inne i oss selv. Byggeklossene vi bruker er situasjoner der vi føler oss verdifulle. Men ofte er dette situasjoner hvor vi speiler oss i andre. Når andre anerkjenner oss, så bygger det selvfølelsen. Men hva om vi totalt har misforstått hva selvfølelse egentlig er for noe? Hva om selvfølelse er noe som er tilgjengelig for oss hele tiden - uten å bygge opp noe som helst? 

En ny forståelse av selvfølelse

I forrige episode brukte jeg et eksempel fra mitt eget liv, for å illustrere hvordan tankene vikler oss inn i historier som slett ikke tjener oss. I denne episoden reflekterer jeg rundt de mekanismene og mønstrene som bidrar til å skape slike historier. Min invitasjon er å se på dine egne tanker og mønstre, og oppdage om du har tanker som skaper historier som egentlig ikke er sanne.

Så la oss fortsette. I historien fra mitt eget liv, ser jeg en bil stående parkert på tvers rett foran bilen min. Jeg er parkert inne. Den ble bare stående et øyeblikk. Men før den flyttet seg, så ble jeg både lei meg og en smule sint. Det var akkurat som om min personlige grense ble krenket av at bilen min ble parkert inn. 

En av historiene hjernen tilbyr meg, som en forklaring på bilens plassering, er historien om krenkelse. Den bygger på gamle erfaringer om andre mennesker som har tråkket på grensene mine. Det er denne historien jeg er vant til å oppleve fra tidligere, derfor er hjernen snar til å servere nettopp den forklaringen. Jeg kan kjenne at jeg blir lei meg - og i kjølvannet av historien kommer en følelse av å ikke bli verken sett, anerkjent eller respektert.

Jeg kan kjenne forklaringen utløse et lite blaff av gamle følelser av å ikke være verdifull. Dette er en situasjon der vi kunne ha hengt merkelappen «lav selvfølelse» på, men det skal vi ikke gjøre.

I stedet skal jeg gi deg en ny definisjon på selvfølelse, og også vise deg hvordan du kan komme deg ut av situasjoner der hjernen spinner deg inn i historier som ikke tjener deg lengre.

Først har jeg lyst å spørre deg: kan du se hvilken type blokkeringshistorie som utløses av bilens plassering? Det er en offerhistorie, ikke sant. Det er noen som tar seg til rette. Å gjenkjenne at det er en blokkeringshistorie er egentlig alt jeg trenger å gjøre, fordi jeg samtidig innser at måten jeg blokkerer meg selv på er ved å identifisere meg med tanken om at noen har tatt makten i fra meg. Det er selve definisjonen på å bli et offer; å bli fratatt grensene sine. Det andre jeg gjør er å minne meg selv på at dette er en historie, og jeg kan velge og vrake hvilken som helst historie. Og jeg kan lage meg en ny historie som tjener meg bedre. Kanskje noen hadde blitt syk og de måtte på sykehus?

Selvfølelse er graden av hvor mye du føler deg selv i øyeblikket.

Click to Tweet

En ny forståelse av selvfølelse


Å fortelle en offerhistorie fører til at jeg kryper sammen, energien min faller og  jeg blir handlingslammet. Men for å gå den ruta, kan jeg i stedet lage meg en annen historie eller jeg kan slutte å lage historier, og bare kjenne etter hva som skjer inne i meg selv. Jeg kan føre meg selv ut av historien og inn i meg selv i stedet. Sagt med andre ord: Jeg kan ta reisen fra hodet og ned til hjertet. Jeg kan flytte fokuset fra ordene og over til følelsene.

Når jeg går ut av blokkeringshistorien og inn i følelsene jeg har i øyeblikket, har jeg kontakt med hvordan jeg har det her og nå. Da har jeg en høy kontakt med følelsen av å være i meg selv, men jeg kan likevel være lei meg. Jeg har en høy grad av selvfølelse fordi jeg er selvfølende, selv om jeg føler meg utrygg og lite respektert.

Det falske selvet (egoet) og det sanne selvet (væren) har ulik forståelse av hva selvfølelse er. Det falske selvet vil definere selvfølelse som en grad av hvor trygg du er på din egen identitet som et verdifullt menneske. I følge det falske selvet har jeg lav selvfølelse i denne situasjonen. Mens væren, om den kunne ha snakket, ville ha sagt at selvfølelse er graden av hvor mye du føler din egen væren i øyeblikket. Jeg føler meg selv dypt i øyeblikket, og væren ville ha sagt at jeg har en høy selvfølelse fordi jeg er selv-følende. Selvfølelse er graden av hvor mye du føler deg selv i øyeblikket.

Det geniale er at når vi er i kontakt med vår egen væren er vi også automatisk i kontakt med egenkjærlighet og verdifølelsen. Ved å bli selvfølende er det lett å finne tilbake til seg selv. Dermed kjøper vi ikke løgnen om at vi ikke er verdfulle og det gjenoppretter kraften vi har i øyeblikket til å bli et sant uttrykk av oss selv i alle situasjoner. I tilfelle med den bilen, så kan jeg jo bare be de flytte den. Det er jo egentlig ikke noe å stresse over. Jeg skulle jo ikke bruke bilen uansett. Ingen skade skjedd. Dessuten kunne det jo ha hendt noe. Noen var kanskje syke og de hadde behov for å parkere der eit øyeblikk. Det rare er at hodet kan lage ti høns av ei fjær - om vi ikke kvalitetssjekker tankene våre. I stedet for å høre på en indre eller ytre historie om at du ikke er verdig, så vet du at du er verdig herifra og til kanten av det ytre verdensrommet og tilbake. Verdensrommet har ingen ende, så du er ubegrenset verdifull. La aldri noen lure deg til å tro noe annet. Og la i allefall ikke deg selv være den som lurer deg til å tro at du ikke er verdifull.

profile-pic
profile-pic
profile-pic

Lytt til denne om du ønsker. Jeg syns den er helt fantastisk bra.

Mona Velten

Gir ro

Renate har en behagelig stemme og forklarer så interessant og tydelig. Det tar tid å forstå det Renate snakker om og det er derfor nyttig å begynne med begynnelsen, altså med de første episodene. Kanskje er det vanskelig uansett å forstå alt, da mye av det Renate snakker om må erfares. Det som hjelper meg å forstå er at jeg har erfaring med personlig utvikling gjennom meditasjon. Dette er en podcast verd å lytte til for å finne ut om den kan være til hjelp i egen utvikling.

Sankeliv

Kjempefin podcast med veldig viktige temaer. Renate forklarer veldig godt og engasjerende temaer om ligger dypt i oss og påvirker oss på en måte som vi kanskje ikke er klar over. Veldig gjenkjennelig. Tusen takk!

Anne Grethe Thoresen

Delta i diskusjonen:

>