En podcast om sjelskraft

Terapeut med mirakler


50. Finn verdifølelsen din

PUBLISERT 11. FEBRUAR 2022 | RENATE LYSE | ALLE EPISODER

Å kjøpe en fin og dyr bil kan gjøre deg glad, men den bygger ikke verdifølelsen. Nøkkelen som låser opp porten inn til verdifølelsen er å være selvfølende. Du kan ikke kjempe deg dit. I stedet må du la deg falle inn i deg selv - og komme i kontakt med den deg som eksisterer bakenfor ordene. 

Du har alltid vært verdifull


Bakenfor tankene finnes det en tilstedeværelse som det ikke er mulig å forandre; den er den samme hele tiden. Den kan ikke ødelegges, manipuleres eller endres. Den bare ER. Personligheten kan ta mange ulike former. Men bevisstheten, som er essensen av det hele, er evig.

Følelsen av å være verdifull kommer fra samme varige kilde. Du kan bare miste kontakten med den, men du kan aldri slutte å være verdifull. Du har alltid en betydning i verden gjennom at du er. Du eksisterer som ei kraft som bærer din spesielle kombinasjon av styrker i seg, dermed har du alltid en ukrenkelig verdi.

Verden er en støyende plass å være. Det er lett å miste seg selv inn i myrder av ulike former, men du kan alltid komme tilbake til deg selv og din indre verdi ved å komme tilbake til øyeblikket og væren.

Det falske selvet måler verdien din i overflatiske ting som suksess og prestisje. Det rangerer deg, måler og veier. Antakelig slik som det måler og veier andre mennesker du møter, ut fra deres verdier og handlinger. Det lager en illusjon om en stige som du og andre må klatre. Er du lavt nede på stigen eller er du høyere - og dermed mer verdifull - enn andre? Denne stigen er ikke virkelig. Alt du trenger å gjøre er å stoppe opp for å puste lenge nok til å koble deg på deg selv, slik at du blir selvfølende i øyeblikket. Den ekte og genuine verdifølelsen kommer innenifra, når du er i kontakt med ditt høyere selv. Du trenger ikke fin bil eller et fint hus for å føle deg verdiful. Det er nok at du bare er tilstedet i øyeblikket. Stillhet er portalen til en dyp opplevelse av verdifullhet. Dersom du våger å møte deg selv i dybden, og bli kjent med den deg som eksisterer bakenfor ordene, er du og verdifølelsen din en og samme ting. Veien dit går ikke gjennom å kjempe. Men å tillate seg å falle til ro inne i seg selv. Å være selvfølende er nøkkelen som låser opp portalen inn i deg selv.

Å være selvfølende er nøkkelen som låser opp portalen inn i deg selv.

Click to Tweet
profile-pic
profile-pic
profile-pic

Gir ro

Renate har en behagelig stemme og forklarer så interessant og tydelig. Det tar tid å forstå det Renate snakker om og det er derfor nyttig å begynne med begynnelsen, altså med de første episodene. Kanskje er det vanskelig uansett å forstå alt, da mye av det Renate snakker om må erfares. Det som hjelper meg å forstå er at jeg har erfaring med personlig utvikling gjennom meditasjon. Dette er en podcast verd å lytte til for å finne ut om den kan være til hjelp i egen utvikling.

Sankeliv

Jeg gleder meg til hver podkast som kommer fra Renate. Det gir med så mye å lytte til det hun formidler. Tar til meg esensen, lar den vokse i meg. Gir meg inspirasjon til å gå min vei i livet. Finne meg, Bli den beste versjon av meg.

Dagrun

Lytt til denne om du ønsker. Jeg syns den er helt fantastisk bra.

Mona Velten

Delta i diskusjonen:

>