En podcast om sjelskraft

Terapeut med mirakler


57. Å bli seg selv på ny

PUBLISERT 31. MARS 2022 | RENATE LYSE | ALLE EPISODER

Etter en transformasjonsprosess blir du deg selv på ny. Noe har falt bort og noe har vokst fram. Nå kan du integrere nye deler inn i din opplevelse av hvem og hva du er - og oppleve deg mer hel. Vi utvikler oss alle mot mer helhet - gjennom å bli mer komplekse og sammensatte for hver endring vi går gjennom. 

Gjenfødelsen


Når du endelig når innsjøen, ditt personlige nirvana, er det ingenting som kan vippe deg ut av båten lengre. Du mister ikke tilstedeværelsen - og du har vokst deg så sterk i ditt eget nærvær at du aldri kan miste den igjen. Når problemer oppstår nå, ser du på de som livets uendelig spill med former. Du kan velge å leke med formene som viser seg eller du kan velge å la være. Du glemmer aldri hvem du er: nærværet.

Når du er gjenfødt, etter å ha jobbet deg igjennom indre prosesser, er du nærmere å erfare din egen helhet. Helheten er alltid større en summen av delene. Det betyr at du får tilgang til en ekstra kraft når du kjenner deg hel. Kraften kommer når du erfarer din egen helhet gjennom ditt eget nærvær. Du kan se alle delene i deg - og du er nærværet alt er tilstedet i. Du er himmelen - og tankene er som skyer som kommer og går. Men når du trodde du bare var en sky, hadde du ikke en opplevelse av å være selveste himmelen.

Alle delene av personligheten du har rensket opp i gjennom alle transformasjonsprosessene har ført til at grumset har blitt borte, delene har blitt gjennomsiktige og synlige. Når du er oppmerksomheten som ligger bakenfor alle fasettene personligheten din skaper, kan du se igjennom alle delene og se en helhet. Du er nærværet og alle delene av personligheten samtidig - og alle delene er like viktige for din personlige kraft.

Er det litt esoterisk og forvirrende å forstå, la oss ta noen eksempler: Bilen, når den er satt sammen av alle delene, kan bevege seg framover gjennom sin egen kraft noe som hver enkelt del ikke kan. En gruppe mennesker får større kraft sammen, enn hvert enkelt menneske for seg. Det oppstår en identitet og en følelse at et "vi" i gruppa. På samme måte oppstår det en ekstra kraft i mennesket, når dens indre deler har blitt synlig og kommer sammen som i et helhetlig fellesskap. Sagt på en annen måte: Når du har anerkjent og integrert alle delene i deg selv, så får du tilgang til en kraft som kommer i lys av helheten. Du er egentlig lyset - bevisstheten - som ser helheten.


For hver gang du blir omskapt, blir du mer kompleks!

Click to Tweet

Spirituell vekst

Spirituell vekst går oppover gjennom ulike lag i bevisstheten, der du får mer oversikt over helheten etterhvert som du utvikler deg. At du er lengre opp eller lavere nede enn andre i denne prosessen, gjør deg ikke mer eller mindre viktig enn andre.

Vi er liker sjelden å plassere oss selv i et hierarki, der noen er høyere opp i utviklingen av oss selv. I denne prosessen skapes det nye historier som styrker det falske egoet. Se opp for mennesker med falske ego som tror de er spirituelle etter å ha lest ei selvhjelpsbok, og som identifiserer seg selv med historien de forteller om hvor spirituell de er. Å være spirituell handler om å gi slipp på form - og bli ren bevissthet gjennom å avidentifisere seg med tankene. Men å lage seg et falskt spirituelt ego er også endel av prosessen mot å våkne opp. Etterhvert vil disse våkne opp å skjønne at det personlige nirvana ikke er en historie å tro på, men en tilstand å være i.

Menneskelig utvikling skjer gjennom ulike faser - og alle fasene er like viktige for utviklingen. Alle steinene i elva vi har snakket om, er like viktige for transformeringsprosessen. Det finnes et naturlig hierarki som gjør alle like mye verdt, uansett hvor de er i egen prosess.

For at du skal se poenget mitt, la oss se på et naturlig hierarki. Denne innsikten kom til meg gjennom ei bok av Ken Wilber.

I naturen har vi atomer, som blir til molekyler, som blir til proteiner, som blir til vev, som blir til celler, som blir til organer, som blir til mennesker. Tar du bort atomene, som er de minste byggestenene, raser alt sammen. Du kan ikke si at atomene er mindre viktigere enn de høyere strukturene som organer og mennesker, for uten de minste byggeklossene vil det ikke finnes organer og mennesker. Alt som finnes inngår i en naturlig transformasjon, der det gamle forandrer form og omskaper seg til noe nytt. For hver gang du blir omskapt, blir du mer kompleks.

profile-pic
profile-pic
profile-pic

Klok og kraftfull

Hjertevarm og klok podcast som verkeleg kan utvide og nære bevisstheten om livet du ønsker. Anbefales!

Britthus

Gir ro

Renate har en behagelig stemme og forklarer så interessant og tydelig. Det tar tid å forstå det Renate snakker om og det er derfor nyttig å begynne med begynnelsen, altså med de første episodene. Kanskje er det vanskelig uansett å forstå alt, da mye av det Renate snakker om må erfares. Det som hjelper meg å forstå er at jeg har erfaring med personlig utvikling gjennom meditasjon. Dette er en podcast verd å lytte til for å finne ut om den kan være til hjelp i egen utvikling.

Sankeliv

Lytt til denne om du ønsker. Jeg syns den er helt fantastisk bra.

Mona Velten

Delta i diskusjonen:

>