En podcast om sjelskraft

Terapeut med mirakler


59. Du er lyset

PUBLISERT 20. APRIL 2022 | RENATE LYSE | ALLE EPISODER

Av og til vil du oppdage at du har mistet deg selv inn i ei tankerekke, og du oppdager at du ikke lengre er tilstedet i ditt eget nærvær i øyeblikket. Hvor suksessfull du er, kan du måle i hvor raskt du gjenkjenner at du ikke er tilstede og den tiden det tar før du returnerer tilbake til øyeblikket. Hvor klok du er og hva du forstår, er mindre viktig i denne prosessen. Det er returtiden tilbake til tilstedeværelse i øyeblikket som teller.

Tilbake til øyeblikket


Når du trener deg på å være i ett med din egen væren, vil du etterhvert få direkte erfaring med lyset. Du blir mer harmonisk og lykkelig, sinnet ditt blir roligere og stressnivået får et alvorlig drop.

En daglig praksis med meditasjon og tilstedeværelse vil skjerpe evnen din til å se helheten. Når du sitter i meditasjon og observerer alt som skjer i deg, utvikler du en vitnetilstand der du til stadig er i kontakt med en ren bevissthet. Jo mer du er i ren bevissthet jo mer vil du erkjenne at lyset ikke bare er i deg, det er deg. Ren bevissthet, lyset, egenkjærlighet, væren og kraften i nået er fasetter av den nye bevissthetstilstanden du har tilgang til.

Du identifiserer deg ikke lengre med det falske selvet, du gjenkjenner deg selv som nærværet du kan erfare i øyeblikket. Du er væren. Og du kommer dit ved å bare være. Denne tilstanden kjennes hellig ut, som en dyp kontakt med din egen eksistens samtidig som du er i kontakt med ei universell kraft. Min konklusjon er at opplevelsen av hellighet kommer av å føle seg hel, helbredelse handler om å bli hel, om å heles. Alt handler om helhet. Når de ulike religiøse skriftene i verden snakker om at det finnes bare en Gud, er den skjulte meningen at det finnes bare en væren. Du skal ikke ha andre guder enn meg. Du skal ikke ha falske ego som erstatter tilstedeværelsen i øyeblikket. Jeg synes det hele virker innlysende. Bibelen snakker om kraften i øyeblikket; en tilstand der du er i ett med helheten inni deg og den store helheten.

Hellighet kommer av å føle seg hel

Click to Tweet
profile-pic
profile-pic
profile-pic

Gir ro

Renate har en behagelig stemme og forklarer så interessant og tydelig. Det tar tid å forstå det Renate snakker om og det er derfor nyttig å begynne med begynnelsen, altså med de første episodene. Kanskje er det vanskelig uansett å forstå alt, da mye av det Renate snakker om må erfares. Det som hjelper meg å forstå er at jeg har erfaring med personlig utvikling gjennom meditasjon. Dette er en podcast verd å lytte til for å finne ut om den kan være til hjelp i egen utvikling.

Sankeliv

Jeg gleder meg til hver podkast som kommer fra Renate. Det gir med så mye å lytte til det hun formidler. Tar til meg esensen, lar den vokse i meg. Gir meg inspirasjon til å gå min vei i livet. Finne meg, Bli den beste versjon av meg.

Dagrun

Kjempefin podcast med veldig viktige temaer. Renate forklarer veldig godt og engasjerende temaer om ligger dypt i oss og påvirker oss på en måte som vi kanskje ikke er klar over. Veldig gjenkjennelig. Tusen takk!

Anne Grethe Thoresen

Delta i diskusjonen:

>