Gestaltterapi | Renate Lyse

Gestaltterapi

ER TERAPI NOE FOR DEG?
Har du stått i en situasjon over lengre tid som gjør deg sliten? Da har du kanskje behov for et pusterom og hjelp til å se livet fra en annen vinkel?

I kjølvannet av å stå fast i utfordrende situasjoner kommer ofte en opplevelse av uro. Motstridende behov, vanskelige følelser og forvirring kan ofte prege hverdagslivet. De gamle mønstrene, summen av alle erfaringene som danner grunnlaget for hvordan vi reagerer, er ikke hensiktsmessige lengre. Da er kanskje tiden moden for et nytt perspektiv?

Hypotesen jeg jobber ut i fra er at endringen skapes ved å øke oppmerksomheten på helheten og relasjonen mellom de ulike delene i situasjonen. I møte med meg vil du oppleve at jeg er god på å skape trygge relasjoner, som kan oppleves som støttende og helende for deg. Gjennom samtale, rollespill, kreative uttrykksformer og eksperimentelle øvelser inviteres du til å utforske de aspektene som skaper stagnasjon i ditt liv.

ER TERAPI NOE FOR DEG?
Har du stått i en situasjon over lengre tid som gjør deg sliten? Da har du kanskje behov for et pusterom og hjelp til å se livet fra en annen vinkel?

I kjølvannet av å stå fast i utfordrende situasjoner kommer ofte en opplevelse av uro. Motstridende behov, vanskelige følelser og forvirring kan ofte prege hverdagslivet. De gamle mønstrene, summen av alle erfaringene som danner grunnlaget for hvordan vi reagerer, er ikke hensiktsmessige lengre. Da er kanskje tiden moden for et nytt perspektiv?

Hypotesen jeg jobber ut i fra er at endringen skapes ved å øke oppmerksomheten på helheten og relasjonen mellom de ulike delene i situasjonen. I møte med meg vil du oppleve at jeg er god på å skape trygge relasjoner, som kan oppleves som støttende og helende for deg. Gjennom samtale, rollespill, kreative uttrykksformer og eksperimentelle øvelser inviteres du til å utforske de aspektene som skaper stagnasjon i ditt liv.

PUSTEPAUSE
Når stagnasjonen har tatt over, er årsaken ofte en indre stillingskrig mellom den du burde være og den du egentlig er. Av og til kan det være vanskelig å vite hvem du er innerst inne. Da kan det hende du smiler til verden når du egentlig kjenner deg trist og motløs. Når vi prøver å være den vi burde være, tapper vi oss selv for krefter. Da kan vi bli slitne og utbrente. Men du kan finne kraften igjen ved å bli det du er innerst inne. Den autentiske deg, den du er innerst innenfor det innerste inne, kan du finne i pustepausen. Når du bare er i kraft av deg selv.

Mellom påvirkning og reaksjon er det et rom, og det er i dette tomrommet kraften til å ta egne valg finnes. Når du øker oppmerksomheten på dette rommet i deg selv, får du et pusterom til å finne nye måter å reagere på. Når vi mangler oppmerksomhet på dette rommet, kan vi bli reaktive. Da fører påvirkning til at vi reagerer uten å tenke oss om. Plutselig har vi gjort noe vi ikke var klar over at vi gjorde engang. Da reagerte vi ut fra gamle mønstre.

PUSTEPAUSE
Når stagnasjonen har tatt over, er årsaken ofte en indre stillingskrig mellom den du burde være og den du egentlig er. Av og til kan det være vanskelig å vite hvem du er innerst inne. Da kan det hende du smiler til verden når du egentlig kjenner deg trist og motløs. Når vi prøver å være den vi burde være, tapper vi oss selv for krefter. Da kan vi bli slitne og utbrente. Men du kan finne kraften igjen ved å bli det du er innerst inne. Den autentiske deg, den du er innerst innenfor det innerste inne, kan du finne i pustepausen. Når du bare er i kraft av deg selv.

Mellom påvirkning og reaksjon er det et rom, og det er i dette tomrommet kraften til å ta egne valg finnes. Når du øker oppmerksomheten på dette rommet i deg selv, får du et pusterom til å finne nye måter å reagere på. Når vi mangler oppmerksomhet på dette rommet, kan vi bli reaktive. Da fører påvirkning til at vi reagerer uten å tenke oss om. Plutselig har vi gjort noe vi ikke var klar over at vi gjorde engang. Da reagerte vi ut fra gamle mønstre.

HANDLING
Det er mulig å forandre en reaktiv adferd til kreativ handling. For å klare det, kan du kanskje trenge en pustepause for å komme i kontakt med mellomrommet i deg selv og i ditt eget liv. I det rommet kan du utforske hvordan du påvirkes og velge hvordan du ønsker å reagere. Til det kan du trenge hjelp og jeg kan hjelpe deg; sammen kan vi skape et rom å være autentiske i.

I stedet for å suse videre oppfordrer jeg deg til å stoppe opp og kjenne etter hvordan du har det inne i deg selv. Helt innerst inne. Har du behov for ro? Trenger du å senke skuldrene litt? Trenger du støtte? Hva trenger du egentlig?

Har du lyst å vite mer om hva jeg kan hjelpe deg med? Kanskje sees vi?

HANDLING
Det er mulig å forandre en reaktiv adferd til kreativ handling. For å klare det, kan du kanskje trenge en pustepause for å komme i kontakt med mellomrommet i deg selv og i ditt eget liv. I det rommet kan du utforske hvordan du påvirkes og velge hvordan du ønsker å reagere. Til det kan du trenge hjelp og jeg kan hjelpe deg; sammen kan vi skape et rom å være autentiske i.

I stedet for å suse videre oppfordrer jeg deg til å stoppe opp og kjenne etter hvordan du har det inne i deg selv. Helt innerst inne. Har du behov for ro? Trenger du å senke skuldrene litt? Trenger du støtte? Hva trenger du egentlig?

Har du lyst å vite mer om hva jeg kan hjelpe deg med, bestill time i dag. Kanskje sees vi?