En dag jeg gikk å stirret ned i asfalten på vei til bilen jeg hadde parkert uten for City Cyd i Trondheim slo det meg plutselig. Det er akkurat som hver og en av oss lever inne i en plastikkball - der vår erfaringsverden er inni ballen. Kan du se for deg at alle triller rundt inne i sin egen ball aka erfaringsverden?

Skrevet av Renate Lyse

I barnefilmen Bolt er det en liten hamster som lever inne i en gjennomsiktig ball. Uansett hvordan historien i filmen utvikler seg, triller hamsteren trofast inne i ballen sin. For flere år tilbake gjorde jeg en stor og inngripende oppdagelse. Vi mennesker lever jo, på en måte, inne i en slik gjennomsiktig ball. Vi triller rundt der inne i vår egen private boble. Denne ballen er naturligvis ikke laget av plastikk, den er ikke fysisk, men den omgir oss som et emosjonelt landskap.

Hamsterballen ble et bilde på det psykologiske livsrommet; en slags referanseramme vi har inne i oss selv som vi bruker når vi setter opplevelsene våre inn i en meningsfull sammenheng.

Før denne oppdagelsen gikk jeg ubevisst rundt og trodde at min opplevelse var den gyldige opplevelsen. For selv om jeg erkjente at vi opplever den samme hendelsen på ulike måter, var min opplevelse nærere og virkeligere for meg enn andres. Jeg hadde bare ikke vært oppmerksom på at andre også levde inne i sin egen boble. Men etter at jeg fikk dette indre bildet av hamsterballen, innså jeg med ett at alle har ulike opplevelser som eksisterer parallelt med hverandre.

Det dypt inngripende i mitt liv den gangen var at jeg innså at jeg ikke kunne bruke min egen opplevelse som utgangspunkt for å dømme andre. Andre mennesker ser sin verden gjennom innholdet i deres ball, og jeg kan ikke dømme noe jeg ikke kan vite noe om. Men kanskje kan vi besøke hverandre inni hverandres ball?

Etterhvert skrev jeg ned reglene om hamsterballens indre liv. De er slik:

  • Alle mennesker gjør så godt de kan ut fra hva som er inni deres hamsterball.
  • Jeg kan ikke dømme andre og andre kan ikke dømme meg fordi innholdet i ens hamsterball er usynlig for andre og personlig for ballens eier.
  • En hamsterball kan dytte til andres hamsterball og dermed endre retningen til begge. Hvordan jeg og andre bruker hamsterballen bidrar derfor til å skape reaksjoner og påvirkninger.
  • Eieren av hamsterballen er ansvarlig for hvordan egne opplevelser tolkes, og vi er ansvarlige alle sammen for å bruke hamsterballen på en måte som bevarer integriteten til en selv og andre.

I dag når jeg møter andre mennesker blir jeg nysgjerrig på hva som er inne i den andres hamsterball, og jeg blir oppmerksom på hva som kommer opp inne i min i møte med den andre. I møte med mine egne barn kan jeg få et innblikk i deres hamsterball og respektere deres opplevelse uten å forandre på den, selv om vi er uenige. Fordi jeg kjenner til hamsterballens hemmelige eksistens kan jeg støtte barna i deres opplevelser, samtidig som jeg kan anerkjenne at vi har ulik forståelse. Da kan jeg la være å gå inn i en argumentasjon som skaper en opplevelse av å bli ugyldiggjordt. Vi kan være sammen side om side, selv om vi ikke er enige. Det gir barn et rom å være seg selv i.

Jeg synes livet blir mye morsommere med slike tullebilder. Hamsteren i Bolt og begrepet hamsterball kan brukes som et symbol som enkelt forklarer komplekse sider ved det å være menneske.

>