Tar du feil av disse tre begrepene? Selvfølelse, selvtillit, og mestringstro. Begrepene kan skape forvirring. De brukes om hverandre. Men de betyr ikke det samme. Vet du hva som er forskjellen?

Skrevet av Renate Lyse

Ens egen følelse, tillit og tro på seg selv kan beskrives slik:

•    Selvfølelse er noe du er. Den er forankret i din verdighet, og verdien er like stor uavhengig ytre faktorer. Det er å verdsette deg selv betingelsesløst. Den eneste betingelsen for å ha høy selvfølelse er at du er i livet.
•    Selvtillit er å ha tillit til at du kan gjøre ting. Det handler om dine ferdigheter og din evne til å yte. Selvtillit er betinget; den er avgrenset til å gjelde bestemte ferdigheter.
•    Mestringstro er en følelse som utvikler seg etterhvert som du lærer deg å mestre forskjellige ferdigheter. Mestringstro springer ut fra alle erfaringene du gjør når du lykkes. Når du gjør mange forskjellige ting og får det til, da øker du din mestringstro. Når du mestrer så mye, så kan du tro på at du kan lære deg å gjøre alt mulig rart. Det er ikke sikkert du lykkes med en gang, men med litt trening så kan du få det til. Mestringstro er en generell forståelse og en tro på din evne til å mestre.

Selvfølelse ligger i kjernen av det å være menneske. Eckhart Tolle beskriver, litt indirekte, selvfølelse som en følelse av "et levende rom med bevisst tilstedeværelse i oss selv". Det er en konstant levende følelse av "Jeg" uten å legge til de påfølgende beskrivelsene som "er flink til å sveise" eller "liker å male". Det er en bevissthet som ligger bakenfor ordene - uten historien om hvem eller hva vi er. Vi kan beskrive selvfølelse som et levende rom i oss, hvor følelser og tanker kommer og går. Å ha en god selvfølelse er å kjenne seg verdifull uavhengig hva andre mener om deg eller hva du har greid å oppnå i livet.

Min egen definisjon av selvfølelse er veldig enkel. Selvfølelse er å føle seg selv. 

Vi utvikler selvtillit når vi mestrer enkeltferdigheter. Når vi erfarer at vi stadig mestrer flere ferdigheter, utvikler vi mestringstro. Det er en generalisering av selvtillit til å gjelde for fremtidige utfordringer, fordi vi har erfart og erkjent at vi er i stand til å møte utfordringene og lykkes ved å ta i bruk de kvalitetene vi har: Eller vi kan utvikle nye.

Selvfølelse, selvtillit og mestringstro bygger på hverandre. Du kan ha en dårlig selvfølelse, men god selvtillit. Du kan altså føle deg veldig lite verdt som menneske inni deg, men samtidig ha høy tillit til at du er flink i jobben din. For noen blir det å være flink, å ha høy selvtillit, et mål på hvor høy verdi vi har som menneske. Kanskje har vi mistet følelsen med oss selv og vi bruker mye tid på å finne tilbake til "hvem vi er". Hemmeligheten er at du ikke kan finne deg selv i ting du mestrer og kan gjøre bra. Du finner deg selv i essensen som ligger bakenfor alt som skjer med deg og i ditt liv.

Forsøk å virkelig lytte. Du kan kjenne at du blir stille innvendig samtidig som du er oppmerksom. Da er du i et indre rom i deg selv, og det er i dette rommet du kan finne og utforske din egen selvfølelse. Om du ønsker å arbeide med din egen selvfølelse, kan du starte med mindfullhet-øvelser som tar fokuset bort på tankene og leder de inn i kroppen. Hva er det du kjenner når du fokuserer innover? Kjenner du deg verdifull? Hvis du ikke gjør det, kan du lete etter følelsen av at "alt som er, er slik det skal være, også jeg". Og når du erkjenner at du er fullkommen akkurat slik du er, kan du sitte i denne følelsen og utvide den til å omfavne hele verden. Hver eneste gang du blir lei deg eller føler deg nedenfor, kan du kjenne innover i kroppen din og finne dette indre rommet og bare være. Da kommer følelsen av å være fullkommen smygende og du har en utømmelig kilde til indre glede som du kan hente fram i hverdagen - uansett hvilke utfordringer du står i.

>