Om Renate

Helhet skaper livskraft

For en del år tilbake gikk jeg inn i Nidarosdomen, en stor katedral i Trondheim. Det høye buete taket, de enorme steinveggene og de vakre glassvinduene fikk meg til å stoppe opp. Dimensjonene på den eldgamle steinbygningen er skapt for å få folk som meg til å stoppe opp. Gjennom mange århundrer har katedralen stått, mens historien har skapt seg selv utenfor de tykke veggene. Midt mellom steinsøylene oppdaget jeg at det finnes to opplevelser av tid: Utenfor tikket sekundene hastig avsted. Innenfor murene fantes ikke tiden. Alt som eksisterte var tidløsheten.

Utenfor murene levde jeg et hastig liv der jeg løp mer enn jeg gikk. Innenfor murene satte jeg meg ned på benkene for å hvile i lyset som falt fra de fargerike vinduene. Mens jeg satt der, kunne jeg kjenne livet leve i et tidløst tempo. Jeg fikk glimt av noe dyrebart, som forsvant like fort som jeg hadde funnet det. Opplevelsen glapp ut av hendene mine da jeg gikk ut av tidløsheten og inn i hastverket igjen.

I årene som fulgte oppsøkte jeg steder som brakte tidløsheten tilbake. I de øyeblikkene jeg lyktes i å være i stillheten, kunne jeg skli inn i en opplevelse av å bare være. Regndråpene falt til bakken, gresset svaiet i vinden og trærne sto stille i skogen. Selv om jeg hadde sett regndråper, gress og trær tidligere, så hadde jeg aldri sett de gjennom det tidløse blikket. Verden ble helt stille, samtidig som den ble fylt til randen av liv. Jeg kunne føle regndråpene på huden, lukte gresset og se de lysegrønne bladene på trærne leve. Det var som om jeg ble født inn i livet på nytt. Alle tankene stoppet å surre, pusten roet seg ned og jeg falt helt til ro inne i meg selv. 

Med mye trening brakte jeg tidløsheten inn i hverdagen. Den oppsto ikke lengre i små glimt, men vevet seg inn som hovedingrediensen i livet mitt. Etterhvert ble opplevelsen av tidløsheten en følelse av et livfullt nærvær inne i meg, som jeg ikke hadde visst om tidligere. Jeg forsto plutselig at tidløsheten ikke var noe der ute, men en tilstand av fred på innsiden av meg selv. Stillheten ble mitt indre senter, og det transformerte livet mitt. 

Dette var det jeg lærte:

  • Helhet

Den hellige følelsen jeg fant inne i katedralen kom fordi jeg kjente meg hel. Det ligger i ordet hel-lig. Vi lever så hektiske liv at vi ikke enser det som ligger rett under vår egen overflate. Når vi kjenner oss hel i øyeblikket, oppstår en hellig følelse der vi er i ett med alt. Vi er ikke bare tankene våre, men består også av følelser, emosjoner i kroppen vår og sinnet vårt. Ved å ta et valg om å leve gjennom helhet, velger du å akseptere livet akkurat slik det er. 

  • Balanse

De fire dimensjonene våre - kropp, tanker, følelser og sjel - trenger å være i balanse for at helhet kan oppstå. Da oppstår noe vi kan kalle kongruens. Når vi er kongruente går alle de fire dimensjonene i samme retning. Er vi det motsatte av kongruent, spriker vi i alle retninger. Kongruens oppstår når vi er i balanse; både kroppslig, kognitivt, følelsesmessig og sjelelig. Da oppstår det en flyt, som er helt fri for blokkeringer.

  • Livskraft

Livet og du er en og samme ting - og er ikke adskilt fra hverandre. Livet er ikke noe som er på utsiden av deg selv. Du og livet er ett. Livskraften finner du som ei følbar kraft i øyeblikket. Jeg kaller det værefølelse. Du kan føle din egen væren; ditt eget nærvær som en følbar kraft i kroppen. Når du er tilstedet i øyeblikket, trer tidløsheten inn. Når tidløsheten trer inn, faller tankene ut. Da kan du kjenne at du lever.

I årene som fulgte begynte jeg å undervise andre i å oppdage tidløsheten. Gjennom alle erfaringene jeg gjorde meg, oppdaget jeg at mange mennesker sover seg gjennom sine egne liv. Mange klager på verden, men fortsetter å gjenskape de samme problemene år etter år. Men du som er her, vil noe annet. Du er på søken etter noe annerledes, fordi du kjenner dypt inne i deg selv at det finnes noe mer. Du ønsker å oppdage hva som skjer når du virkelig tar deg selv og dine egne behov på alvor. I det øyeblikket du begynner å lytte innover i deg selv, oppdager du at du er noe mer. Du har en tidløshet inne i deg selv som åpner døra inn til et hellig sted. Du har et potensiale i deg som lengter etter å slippe fri.

Men så møter vi alle sammen blokkeringer. De kan oppstå i kroppen, i sinnet, i følelsene våre og på det sjelelige planet. Vi begrenser oss selv på ulike vis. I buddhisme lærer vi at lidelse oppstår når vi knytter oss for sterkt til noe; vi mennesker er dårlige på å gi slipp. Men når vi kommer inn i den tidløse tilstanden, mestrer vi kunsten å gi slipp. Vi gir slipp på alt som er der ute et øyeblikk.  I sagnene om Green Tara, en kvinnelig buddha, ville hun fjerne blokkeringene gjennom kjærlighet og medfølelse. Ved å være tilstedet i øyeblikket med hjertet i hånden, så skjer det små mirakler. Redselen forsvinner. Uroen fordufter. Tankene finner hvile. Opplevelsen av å leve i flyt fyller oss. Det endrer vår opplevelse av den fysiske verden; jorden vil lever på. Vår Gaia.

Da jeg lette etter et navn til bedriften min, dukket ordene Tara Gaia opp fra ingensteds.

Tara Gaia står for å leve helhetlig i kontakt med naturen, slik at balanse kan oppstå for deretter å la livskraften strømme fritt. Vårt arbeide er tuftet på at:

Helhet skaper livskraft.

Når vi lærer å se oss selv i sammenheng, åpner vi opp for å forstå at hele verden henger sammen. I sagnene om Green Tara lærer vi at det finnes 21 Tara; alle med ulike farger og kvaliteter. Gjennom årtusener har ulike mennesker fokusert på den enkelte Tara isolert. Vi gjør det samme når vi ensidig fokuserer på en fastlåst ide. Vi tviholder på den som om det er den eneste ideen som finnes. Men vi kan når som helst åpne oss opp for å se nye perspektiver - og få nye ideer. I stedet for å fokusere på en eneste side, løfter vi blikket og ser at den ene siden tilhører en diamant med mange sider. Lyset faller inn fra mange sider samtidig og vi kan se regnbuen med alle fargene i. De 21 Tara skaper tilsammen regnbuen, som blir til en helhetlig Tara. Nemlig Tara Gaia. Tara betyr en kvinnelig buddha. Buddha betyr "Den oppvåknede". Tara Gaia betyr den oppvåknede jord.

Når vi låser oss fast i tankene, blir vi sittende faste i illusjonen de skaper. Men når vi ser dypere, gjennom alle lagene vi består av, så oppstår det en dypere innsikt. Da åpner vi opp for en holistisk bevissthet. Vi er var vår egen helhet. Det åpner for en opplevelse av at vi er hel-lig. I opplevelsen av å være hel, kommer vi i kontakt med en tidløshet som gjør at vi oppdager at vi er mye større enn tankene. Det handler ikke om religion. Men å stoppe opp å ta inn livet - og så smelte sammen med helheten. 

Opplevelsen av å være i ett med helheten, ledet meg til å skape et senter for å studere holistisk bevissthet. Fordi alle deler henger sammeninnenfor et større hele, studerer vi mennesket og verden ut fra samspillet som oppstår når vi ser verden gjennom mange linser samtidig. Vi studererfasettene som oppstår når større tankeretningerkommer sammen - og skaper holistisk bevissthet.

Så hva er holistisk bevissthet? Se for deg en elefant som er dekket til med et teppe. Noen kommer inn for å studere snabelen, men ser ikke resten av elefanten. Noen ser rumpa, men ser ikke snabelen. Men når vi drar av teppet som dekker elefanten, så ser vi alle delene samtidig. Vi kan se helheten. 

Med hjertet, velkommen!