Hvilke rettigheter har du?

Denne personvernerklæringen gjelder for behandlingen av personopplysninger som gjøres av Tara Gaia Institutt AS. Vi tar ditt personvern på alvor. Vi vil sørge for at vi bruker opplysningene vi har om deg i tråd med personvernlovgivningen. I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke personvernrettigheter du har.

Hvilke opplysninger har vi?

I forbindelse med at du tegner et abonnement, gjør et kjøp, oppretter
brukerkonto eller anvender våre tjenester behandler vi typisk følgende
opplysninger om deg:

 • Kontaktopplysninger, som navn, adresse, telefonnummer og epostadresse.
 • Brukerkontoopplysninger, som alder, fødselsdato, kjønn, brukernavn og passord.
 • Betalingsopplysninger, som kortnummer, fakturainformasjon eller
  annen betalingsinformasjon, avhengig av hvilken betalingsmetode du
  velger.
 • Kjøpshistorikk, dvs. informasjon om hvilke produkter du har kjøpt fra oss.
 • Bruksmønster, dvs. opplysninger om hvordan du har benyttet deg av plattformene og tjenestene våre.
 • Kommunikasjon, som for eksempel din dialog med kundeservice.
  Tekniske opplysninger, som opplysninger om type PC/enhet, internettilkobling, operativsystem, nettleser og IP-adresse.
 • Lokasjonsopplysninger, dvs. opplysninger om din geografiske posisjon
  når du bruker våre tjenester. Vi kan benytte din IP-adresse for å finne
  ut hvilket land og kommune/by du oppholder deg i.
 • Profileringsopplysninger, dvs. informasjon om interesser og sannsynlig tilhørighet i ulike kundegrupper.

Hvem er ansvarlig for behandlingen av personvernopplysningene?

Den som bestemmer hva personopplysningene skal brukes til kalles en behandlingsansvarlig. Behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger om deg vil være selskapet Halsethgruppen As.

Hvordan bruker vi opplysningene?

Brukerkonto: Dersom du velger å kjøpe eller motta innhold fra oss,
vil det opprettes en brukerkonto. Opplysningene du gir fra deg brukes
for å levere en tjeneste som du enten har betalt eller har bedt om å få.

Hva bruker vi opplysningene til?

 • For å administrere og levere dine bestillinger.
 • For å tilpasse digitale produkter og innhold.
 • For markedsføring.

Vi bruker kontaktopplysninger, brukerkontoopplysninger,
kjøpshistorikk,lokasjonsopplysninger, markedsføringsinnstillinger og
profileringsopplysninger for å kunne gi deg relevant og personalisert
informasjon og tilbud.

Hvor lenge lagrer vi opplysningene

Vi lagrer og bruker opplysningene til markedsføring i opptil 12
måneder etter kundeforholdet ditt hos oss eller brukerkontoen din er
avsluttet eller så lenge du har samtykket til å motta markedsføring fra
oss.

Hvem utleverer vi opplysninger til?

Vi deler personopplysninger om deg med våre tjenesteleverandører i
den grad det er nødvendig for å levere produkter og tjenester til deg.
Dette omfatter bl.a. våre leverandører av programvare og systemer og
leverandører av direkte markedsføringstjenester. Vi vil i slike
situasjoner inngå avtaler med leverandørene som beskytter dine
personopplysninger og som sørger for at leverandørene ikke kan bruke
opplysninger utover det som følger av denne personvernerklæringen.

Hva er dine personvernrettigheter?

 • Rett til informasjon. Du har rett til å motta ytterligere informasjon om vår bruk av personopplysningene dine.
  Rett til innsyn. Du har rett på en kopi av personopplysningene dine.
 • Rett til korrigering. Du har rett til å få feilaktige opplysninger om deg rettet.
 • Rett til å glemmes. Du har rett til å be om at opplysningene dine slettes dersom vi ikke lenger har behov for dem.
 • Rett til å begrense behandlingen av personopplysninger. Du har rett til å be om at vi slutter å bruke personopplysningene dine.
 • Rett til å få opplysninger overført. Du har under enkelte
  omstendigheter rett til å få utlevert personopplysninger som du har gitt
  oss i et format som gjør at du kan overføre personopplysningene til en
  annen organisasjon.
 • Rett til å motsette deg behandling av personopplysninger. Du har
  rett til å motsette deg vår bruk av personopplysningene dine, for
  eksempel ved å motsette deg markedsføring.
 • Rett til å forhindre automatiserte beslutninger.
 • Vi vil aldri bevisst samle inn opplysninger om barn under 13 år.

Hvem skal du kontakte?

Send en epost til Tara Gaia Institutt AS på e-postadresse post@taragaia.no