Selvfølelse, selvtillit, og mestringstro

Tar du feil av disse tre begrepene? Selvfølelse, selvtillit, og mestringstro. Begrepene kan skape forvirring. De brukes om hverandre. Men de betyr ikke det samme. Vet du hva

Les mer